EU daje dva miliona evra za razvoj lokalnih samouprava u Srbiji

Šef Sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji Martin Klauke kaže da su tokom poslednje dve decenije ostvareni konkretni rezultati od suštinskog značaja za lokalne samouprave.

„Poboljšano je skupljanje otpada. Uspostavljani su informantivni centri za građane, bolje usluge za preduzeća. Razlog zašto program dobro funkcioniše je zato što se usklađuje s nacionalnim politikama i prioritetima i stvarno odražava obaveze i politike za koje se očekuje da ih lokalne samouprave sprovode“, kaže Klauke.

Direktni budžetski portali

U primeni programa pomaže i Stalna konferencija gradova i opština, a cilj je da se činovnici obuče za bolje upravljanje budžetima, pametniju raspodelu novca za investicije i transparentnije poslovanje.

Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština kaže da pojedine lokalne samouprave već uspostavljaju takozvane direktne budžetske portale (sajtove) na kojima se objavljuju kompletni podaci o budžetu.

„Sprovode se i drugi tipovi izveštaja kao što je trošenje budžetske rezerve ili revizije, sve ono što bi moglo da interesuje javnost“, kaže Radomirović.

Primeri na lokalu  – slučaj Novog Pazara

Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Salbah Karišik ističe da mu je drago što je EU prepoznala Novi Pazar kao dobrog saradnika i omogućila pomoć za kreiranje kapitalnih investicija.

„Velika olakšica ogleda se u tome što smo mi ranije započeli obradu zahteva i uvideli kako smo do sada radili. Shvatili smo šta nam je do sada smetalo u bržoj realizaciji zahteva“, kaže Karišik.

Poboljšane usluge za građane i stanovništvo

EU je do sada, kroz faze programa, Srbiji donirala više od 35 miliona evra za razvoj i izgradnju lokalnih samouprava, naglašavajući značaj upravljanja javnim finansijama.

Martin Klauke da pomoć podrazumeva budžetiranje i sprovođenje projekata, ali i pravilno praćenje i kontrolu.

„To na kraju vodi ka boljoj vrednosti utrošenih sredstava i poboljšanim uslugama – ne samo kroz unapređenje kapaciteta administracije – već i kroz poboljšane usluge za građane i stanovništvo“, kaže Klauke.

EU kroz projekte „Exchange“ sprovodi jedan od najdužih programa donatorske pomoći Srbiji i predstavlja deo ukupne podrške reformi javne uprave u koju je do sada uloženo oko 200 miliona evra.

(RTS)


Ostavite komentar