E-turista čuva prava putnika, a ugostiteljima olakšava posao

Koliko je u Srbiji ugostitelja, kako rade, kakav smeštaj izdaju gostima, kojom vrstom ugostiteljstva se bave – svi ti podaci sabrani su u centralni informacioni sistem e-turista. Zakon o ugostiteljstvu propisuje – evidencija je obavezna.

“Prevashodno jeste bila ideja da na jednom mestu imamo kvalitetnu bazu podataka sa svim ugostiteljima da kažemo da možemo odatle dobiti informacije o kapacitetu, o broju individualnih ležajeva sa kojim raspolažu“, kaže pomoćnica ministra turizma i omladine Dunja Đenić.

Kako ističe, jako je bitno i to da se za te ugostiteljske objekte, odnosno za te ugostitelje, vrši evidencija korisnika usluge.

“Na osnovu evidencije svih korisnika usluge mi možemo da dobijemo egzaktne podatke o zauzeću određenog kapaciteta kao i o broju i procentu posećenosti u određenim lokacijama za koje je to nama u određenom trenutku važno“, ukazuje Đenićeva.

Da bi mogli da primaju goste koji dolaze sa vaučerima za odmor koje je država obezbedila, vlasnici raznih smeštaja po Srbiji morali su da se prijave e-turisti. Digitalizacija je zakucala na vrata i u udaljene etno smeštaje.

“Valjalo bi da je malo veći iznos, i to što se tiče papirologije, ja kao izdavalac da bih mogla da radim sa vaučerima moram da imam i kompjuter i štampač da bih mogla to da sprovedem“, kaže Jelena Todorović iz etno domaćinstva „Golovo“.

Olakšana prijava boravka turista

U Turističkoj organizaciji Srbije hvale efekte e-turiste, pre svega zbog toga što sada svi koji su zagazili u turizam i izdaju neki smeštaj moraju da legalizuju posao.

“Efekti su pozitivni i u više aspekata. Na prvom mestu su olakšali smeštajnim kapacitetima prijavu boravka turista tokom odmora, što je jako važno, smanjila se i siva ekonomija kada je u pitanju turizam. Ono što je nama važno iz perspektive Turističke organizacije Srbije, što nam daje mogućnost da lakše i preciznije dobijemo informaciju o tome koji su turisti na destinaciji, iz kojih zemalja dolaze, da možemo da pratimo trendove njihovog ponašanja kako bismo još preciznije kreirali naše promotivne kampanje“, ističe direktorka TOS-a Marija Labović.

Građani nemaju pristup sistemu e-turista, ali on čuva njihova prava, tvrde u ministarstvu, naročito otkako je obavezan i za turističke agencije. U sistem e-turista moraju da unesu sve svoje važne ugovore.

“Ono što je najbitnije jeste evidencija svih prodatih turističkih putovanja, odnosno turističkih aranžmana, na koji način mi vidimo i promet koji se ostvaruje odnosno koji broj turističkih putovanja je jedna agencija prodala, a sa druge strane ključni benefit koji takav modul sa sobom nosi jeste benefit koji imamo za naše turiste odnosno za putnike. Putnici će na ovaj način moći da se uvere u validnost izdatih potvrda o garanciji putovanja i to je ono što je ključno“, ukazuje Dunja Đenić.

Sistem e-turista pomaže lokalnim turističkim organizacijama da podese svoje politike – da na osnovu podataka procene ima li potrebe za novim hotelima, jer mnoge lokalne sredine imaju jedan ili nijedan hotel. U sistemu e-turista trenutno je više od 20.000 smeštajnih objekata.

(RTS)


Ostavite komentar