Domaći turisti hrle u banje i planine, ali ih zaobilaze inspekcije

Prema broju noćenja, domaći turisti najradije borave u banjskim i planinskim centrima. Najatraktivniji su Vrnjačka Banja i Sokobanja, Zlatibor, Kopaonik i Tara.

Goran Čabarkapa iz Sektora za svrsishodnost poslovanja Državne revizorske institucije rekao je da u Vrnjačkoj Banji, na Tari i Zlatiboru, republička i lokalna turistička inspekcija nisu sprovele nijedan nadzor naplate i uplate boravišne takse za 2020, 2021, i 2022. godinu.

„Od navedenih lokalnih samouprava, jedino su kontrole naplate i uplate boravišne takse vršene u opštini Sokobanja i opštini Raška. Lokalna turistička inspekcija je u 2021. godini u Sokobanji izvršila pet kontrola pravnih lica i kod jednog kontrolisanog subjekta utvrdila nezakonitost – da nije plaćen iznos boravišne takse u roku, odnosno do 5. u mesecu za prethodni mesec, u iznosu od preko 1.300.000 dinara“, rekao je Čabarkapa.

Između ostalog i zbog toga u Državnoj revizorskoj instituciji kažu da nije učinjeno sve što se moglo radi efikasnog planiranja razvoja turizma. Nalaz potkrepljuju činjenicom da nisu doneta sva dokumenta i podzakonska akta, nisu ažurirana postojeća i usvojena nova planska dokumenta.

I ono što je usvojeno, kažu, ne sprovodi se u celosti. Zaključuju takođe da ne postoji praćenje i izveštavanje o rezultatima u sprovođenju planskih dokumenata.

Ministarstvu turizma i omladine i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam dato je deset preporuka za otklanjanje nepravilnosti.

„Očekujemo da će sprovođenjem datih preporuka biti ostvarena dodatna vrednost koja bi se ogledala u donošenju planskih dokumenata za razvoj turizma, u cilju efikasnog planiranja. Drugo, donošenje podzakonskih akata u skladu sa zakonom, preduzimanje mera u cilju efikasnijeg sprovođenja aktivnosti“, kaže Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije. 

Revizori konstatuju i da Nacionalni savet za razvoj turizma nije održao nijednu sednicu niti je Vladi podneo izveštaj o radu. Isto je i u Pokrajinskom savetu za turizam. Izveštaji o realizovanim aktivnostima takođe su izostali, pa samim tim nije moguće ni izmeriti dostignute ciljeve.

(RTS)


Ostavite komentar