Deca prestupnici – žrtve ili nasilnici kojima treba suditi kao odraslima

Da li je kazna samo gašenje požara? Gde su omanuli porodica, škola, društvo? Kada se problem ne prepozna na vreme – rešava se na optuženičkoj klupi, poručuju stručnjaci.

Doktor političkih nauka u oblasti socijalne politike i socijalnog rada Jovana Škorić kaže da veliki deo ispitanika smatra da je maloletne počinioce krivičnih dela potrebno izdvojiti iz društva.

„Smatraju da oni nemaju kapacitet za promenu. To je sve ono što je suprotno onom za šta se mi zalažemo – da je rad sa tom decom najefikasniji i jedini vid rešenja. Čak neki idu toliko daleko da smatraju da je maloletnicima potrebno suditi kao odraslima“, kaže Škorić.

„Blizu 10 odsto maloletnika počinioci krivičnog dela teška telesna povreda“

Zbog učinjenih krivičnih dela tokom 2022. godine, osuđeno je 1.213 maloletnika.

Prof. dr Aleksandar Jugović kaže da od svih počinilaca krivičnog dela teška telesna povreda u Srbiji, blizu 10 odsto su maloletnici. 

„Naredni zabrinjavajući podatak jeste krivično delo lakše telesne povrede – čak 14 odsto (su maloletnici), i krivično delo teške krađe – 11,5 odsto su maloletnici koji su krivično sankcionisani za ovo delo. Ono što budi dodatnu brigu – to je krivično delo razbojništva, što je, samo po sebi, teško krivično delo“, navodi Jugović.

Pedagog: Maloletnici u popravnim domovima bi trebalo da dobiju šansu

Zbog godina, maloletnici ne mogu krivično da odgovaraju. Većina ispitanika smatra da starosnu granicu treba spustiti na 12 godina i da bi trebalo da im se sudi kao odraslima.

Specijalni pedagog i bivši načelnik Kazneno-popravnog zavoda u Valjevu Slobodan Arsenijević kaže da su Vaspitno-popravni dom u Kruševcu i KPZ „Valjevo“ poslednja šansa da se pojedinim maloletnicima pomogne.

„I oni bi trebalo da dobiju šansu. Ali ne samo u zatvoru. Potrebno je i u okviru postpenalnog prihvata da dobiju šansu“, ističe Arsenijević.

Jurić: To nisu deca koja vrše nasilje, već vrlo pogrešno ispoljavaju bol i nemoć

Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu i osnivač Fondacije „Tijana Jurić“ kaže da ne sme da se zanemari činjenica da ta deca imaju neki problem.

„To nisu deca koja vrše nasilje, nego vrište na jedan vrlo vrlo ružan način. Dakle, vrlo pogrešno ispoljavaju svoju bol, nemoć, tugu i zanemarenost. Mi želimo da tu decu vratimo u sistem i nama je sada potrebna podrška“, zaključuje Jurić.

Ne postoji čaroban štapić koji bi problem rešio preko noći. Ali, ako se ništa ne preduzme, ta deca tonu dublje u kriminal iz kojeg teško mogu da izađu.

(RTS)