Darija Kisić: Dostupni obrasci zahteva za obolele od retkih bolesta kako bi stekli pravo na subvencije

Na poslednjoj sednici Vlade usvojena su tri zaključka kojima se omogućava sticanje prava na subvenciju po tri osnova kada su u pitanju osobe obolele od retkih bolesti.

“Od danas su na sajtu dostupni obrasci zahteva kao i procedura na koji način može da se stekne ovo pravo. Naime, potrebno je da se popuni odgovarajući zahtev nakon verifikacije postojanja dijagnoze retke bolesti u registru za retke bolesti, izdaju se rešenja“, rekla je ministarka Darija Kisić.

Oni tim rešenjima stiču prava za jednokratnu finansijsku podršku u vrednosti od 25.000 dinara, pravo na vaučere za kupovinu suplemenata u vrednosti 35.000 dinara i vaučere za vanjsko lečenje i rehabilitaciju ove grupe pacijenata.

Ne postoji rok za popunu obrazaca i praktično svi koji se nalaze u registru za retke bolesti mogu da predaju zahtev.

Osnovana je i Uprava za retke bolesti jer se uvidelo da je potrebna i jedna sistematska podrška obolelima kako bi se poboljšao kvalitet života ovih porodica, ističe ministarka.

“Praktično kroz ovu našu organizacionu jedinicu, na dnevnom nivou, imamo posetioce koji žele da se informišu za različite vrste sticanja prava. Tako da više desetina porodica je do sada bilo u našem ministarstvu i to jeste upravo ideja da budemo dostupni i da omogućimo ovim porodicama da kroz različite izazove sa kojima se nose da što jednostavnije i lakše prođu“, navela je Darija Kisić.

Celo gostovanje prof. dr Darije Kisić možete pogledati u videu na početku teksta.

(RTS)


Ostavite komentar