Danas su Sveti Joakim i Ana – treba darovati nekoga ko ima manje od nas

Pravedni Joakim bio je iz plemena Judina, potomak cara Davida, Ana iz plemena Levijeva.

U braku su proživeli pola veka, ali bez dece, zbog čega su tada smatrani nedostojnima i velikim grešnicima. Toliko velikim, da su u hramu odbili da od njih prime žrtvu Bogu.

To je veoma ožalostilo ove dve stare duše, te se stalno moliše Bogu da im podari jedno čedo za utehu u poznim godinama. Uskoro, Gospod im posla arhangela Gavrila koji im objavi rođenje „kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji, i kroz koju će doći spasenje svetu”.

Uskoro Ana zače i rodi svetu Devu Mariju. Sveti Joakim poživeo je na zemlji 80, Ana 79 godina.

Ovaj dan, omiljen u našem narodu, neke srpske familije slave kao krsnu slavu, druge kao zavetni dan.

U spomen na svete starce, danas bi, skromno i bez gordosti, trebalo darivati nekoga ko ima manje od nas.

(RTS)


Ostavite komentar