Cvetković: Apsolutna bezbednost od požara ne postoji, česti uzroci su nehat i nepažnja

Sa vatrenom stihijom u Kineskom tržnom centru na Novom Beogradu, vatrogasci su se borili puna četiri sata. Vatru je gasilo 76 vatrogasca-spasilaca sa 25 vozila i tri helikoptera MUP-a.

Profesor Fakulteta za bezbednost Vladimirom Cvetkovićem navodi za RTS da je taj objekat izgrađen u skladu sa svim preporukama Zakona o zaštiti od požara.

„Naravno, apsolutna bezbednost ne postoji. Iako vi preduzmete sve tehničke mere zaštite od požara, ipak uzrok požara je vrlo često u rukama tih ljudi koji se nalaze unutar tih objekata. Vrlo često je to nehat i nepažnja“, navodi Cvetković.

Za smanjenje rizika od katastrofa važne preventivne mere

Ukazuje da do ovakvih požara uglavnom dolazi tokom zime, usled kvaraova na grejnim telima.

„Dakle, MUP je preduzeo sve mere, međutim, kada analizirate koji su to uslovi kada nastaje ovakva vrsta požara, dakle, radi se o niskim temperaturama kada, recimo, zaposleni koriste odgovarajuća grejna tela i usled nekih kvarova ili neispravnosti tih grejnih tela može vrlo lako doći do požara“, kaže gost Jutarnjeg dnevnika.

Kineski tržni centar bio je pun robe koja je lako zapaljiva. Tu je bilo tekstila, plinskih boca. Na pitanje da li je uopšte moguće adekvatno obezbediti takve prostore, tržne centre, neke prodaje na otvorenom, zatvorenom, a da ne dođe do takvih situacija odgovara da je neophodno preduzeti sve preventivne građevinske, mašinske, elektrotehničke i druge mere kako ne bi došlo do požara.

Požari u urbanim sredinama se brzo šire

Kada je reč o požarima u urbanim sredinama, napominje da su oni vrlo kompleksni jer se vrlo brzo šire, imajući u vidu gustinu naseljenosti u tim urbanim sredinama, a i takođe neophodne taktičke i operativno-taktičke mere i radnje koje rukovodioci takvih intervencija moraju da preduzimaju u konkretnom slučaju.

„Kada je reč o kineskom tržnom centru, dakle, sama vrsta i količina gorive materije koja je bila prisutna je dodatno otežavala ove operacije. Načelnik sektora je upravo i doneo odluku da angažuje helikoptersku jedinicu jer je doneta procena da je nemoguće uz pomoć 25 vozila i 76 vatrogasaca u kratkom vremenskom periodu lokalizovati požar“, ukazuje Cvetković.

Na pitanje kakav je naš sistem zaštite, da li je adekvatan, da li tu treba nešto promeniti odgovara da je on na nekom odgovarajućem nivou razvijenosti, ali da je MUP započeo proceduru izrade nove nacionalne strategija za smanjenje rizika od katastrofa u kojoj se na jedan sveobuhvatan način identifikuju svi rizici i preduzimaju sve preventivne mere.

„Kao član radne grupe za izradu te nove nacionalne strategije, mi smo identifikovali određeni broj nedostataka, koje je neophodno u doglednoj budućnosti i dugoročno do 2030. godine otkloniti kako bi se rizik od potencijalnih katastrofa i ovakvih događaja smanjio na prihvatljiv nivo potrebno je, kaže, hitno i urgentno unaprediti opremljenost naših snaga zaštite i spasavanja“, navodi gost Jutarnjeg programa.

Ukazuje da je hitno potrebno unaprediti opremljenost naših snaga zaštite i spasavanja.

„Dakle, jednostavno nismo u dovoljnoj meri opremljeni u odnosu na savremena inovativna rešenja zaštite i spasavanja ljudi. Potrebno je unaprediti institucionalne i normativno-pravne okvire našeg sistema, a pored toga potrebno je razviti odgovarajuće bezbednosne procedure za reagovanje u različitim varenim situacijama“, kaže Cvetković.

Unaprediti bezbednosnu kulturu građana

Pored toga, ukazuje gost Jutarnjeg programa, potrebno je unaprediti bezbednosnu kulturu građana.

„Vi možete preduzeti sve strukturne mere da ne dođe do požara, međutim, ako vam je nivo kulture otpornosti građana na niskom nivou, da građani ne znaju ili ne preduzimaju odgovarajuće mere kako bi sprečili nastanak požara, onda ceo taj sistem ne može doći do izražaja. Dakle, preporuka je da se kontinuirano radi na unapređenju bezbednosne kulture građana u smislu da oni znaju da identifikuju uzrok požara, da preduzmu sve preventivne mere, da do toga ne dođe, i ako dođe, da brzo obaveste nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu“, zaključio je Cvetković.

(RTS)


Ostavite komentar