Zorana Mihajlović: Potrebna nam je centralna evidencija slučajeva nasilja u porodici

Na sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, Zorana Mihajović rekla da su ove godine usvojili Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izradili Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama, navodi se saopštenju njenog kabineta.

Uz Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, navela je Mihajlovićeva, normativni okvir u ovoj oblasti je unapređen.

"Ono što nedostaje i na čemu moramo da radimo je uspostavljanje centralne evidencije o nasilju u porodici, kako bi efikasnije pratili primenu zakona. Zato smo i kroz novu Strategiju inicirali formiranje sveobuhvatnog registra koji bi sadržao sve podatke o učiniocu svih oblika nasilja prema ženama", navela je Mihajlovićeva.

Mihajlovićeva je na današnjoj sednici Saveta za suzbijanje nasilja u porodici istakla da bi se sveobuhvatnim registrom obezbedio kontinuitet u praćenju ponašanja nasilnika što bi pomoglo u proceni rizika od svih oblika rodno zasnovanog nasilja i stvorilo uslove za preventivno delovanje.

"Važno je da radimo na prevenciji, da ohrabrimo žene da prijave nasilnike, ali i da edukujemo širu zajednicu šta je sve nasilje, da nemamo taj luksuz da okrećemo glavu i da svi imamo odgovornost da prijavimo nasilnike a žrtve podržimo, kao i da dodatno osnažimo sigurne kuće", navela je.

Podsetila je i da su kroz rad Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova predložili izmenu Porodičnog zakona, da se ukine mogućnost sklapanja maloletničkih brakova, kao i inicijativu za izmenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici jer maloletnički brakovi treba da budu prepoznati kao nasilje.

Predsedavajuća Saveta za suzbijanje nasilja u porodici ministarka pravde Maja Popović istakla je da su se od početka primene zakona, 1. juna 2017. godine grupe za koordinaciju i saradnju sastale 10.848 puta i razmotrile 192.220 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, te izradile 61.327 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su u istom periodu zamenici javnog tužioca su podneli 72.344 predloga za produženje hitne mere, a sudovi u Srbiji su u 70.732 slučaja produžili hitne mere za 30 dana.

Vulin: Nijedan policajac nikada neće imati razumevanje za nasilnika

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin na sastanku je istakao da to ministarstvo sa posebnom pažnjom, na sistematičan način pristupa problemu nasilja nad ženama, nasilja u porodici i partnerskim odnosima i da ima značajnu ulogu u institucionalnom sistemu zaštite žrtava od svih oblika nasilja. 

"Kao ministar unutrašnjih poslova garantujem da nijedan policajac nikada neće imati razumevanje za nasilnika. Svako ko počini partnersko nasilje, nasilje nad ženom ili decom, pored zakonske sankcije, zaslužuje i osudu čitavog društva", poručio je Vulin, koji je zamenik predsednika Saveta za suzbijanje nasilja u porodici.

Vulin je kazao, navodi se u saopštenju kabineta ministra, da je značajan pomak u borbi protiv nasilja u porodici pokrenut usvajanjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, na osnovu kojeg policija ima mogućnost da izrekne hitne mere, odnosno da zabrani učiniocu nasilja da prilazi žrtvi i kontaktira je, kao i da privremeno udalji učinioca iz stana.

U cilju što efikasnije primene ovog zakona, naveo je, obučeno je 2.007 policijskih službenika koji su stekli znanja i veštine postupanja u skladu sa donetim zakonom.

Osim Mihajlovićeve i Vulina, sednici su prisustvovali i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, državne sekretarke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, zamenica Republičkog javnog tužioca, pomoćnica ministra zdravlja, predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, navodi se u saopštenju.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар