Zaštitnik građana zbog porodičnog nasilja kod Čačka kontroliše nadležna ministarstva

Zaštitnik građana od oba ministarstva traži da ga u roku od 15 dana obaveste o svim relevantnim činjenicama vezanim za medijske navode, posebno one koji se odnose na informaciju da je porodično nasilje bilo prisutno u toj porodici i ranije, saopštio je Ombudsman.

Nadležna ministarstva bi trebalo da izveste Zaštitnika građana da li su ranije obaveštavani o postojanju nasilja u toj porodici i ako jesu koje mere i aktivnosti su preduzimali po tom pitanju.

Takođe, kako se navodi, potrebno je da Zaštitnika građana izveste i da li je uspostavljena saradnja organa (policije, ustanove socijalne zaštite i pravosudnih organa) u cilju zaštite žene i dece, odnosno mere prevencije porodičnog nasilja u skladu sa Opštim i posebnim protokolima za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар