Zaštitnik građana pokrenuo kontrolu nadležnih zbog tragedije u Somboru

Od somborskog Centra za socijalni rad, Zaštitnik građana traži da mu u roku od 15 dana dostavi detaljan izveštaj o postupanju u konkretnom slučaju, a posebno informacije da li su i koje mere i aktivnosti preduzeli kako bi ispitali i sprečili nasilje u porodici, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova traži da izvrši stručni nadzor i ispita postupanje radnika Centra za socijalni rad u Somboru u ovom slučaju i da mu dostavi izveštaj u roku od 15 dana.

Od MUP-a traži da mu u istom roku dostavi izveštaj o postupanju u konkretnom slučaju, kao i informacije da li je i ranije bilo prijava nasilja u ovoj porodici i ako jeste da dostavi izveštaje o postupanju povodom tih prijava.

(Radio-televizija Srbije)

Пошаљи коментар
Најновије из рубрике