Zaštitik građana pokrenuo postupak kontrole zbog udžbenika u školi „Oslobodioci Beograda“

Ombudsman traži da mu nadležno ministarstvo i beogradska osnovna škola u roku od 15 dana, zbog postojanja mogućnosti ugrožavanja i povrede prava deteta, dostave detaljne izveštaje o postupanju, merama i aktivnostima koje su preduzeli u ovom slučaju, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Zaštitnik građana, takođe, od resornog ministarstva i škole traži da ga obaveste i da li je Savet roditelja škole učestvovao u postupku izbora udžbenika u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i na koji način.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i škola treba da obaveste ombudsmana i na osnovu kojih kriterijuma je OŠ "Oslobodioci Beograda" vršila izbor udžbenika i na koji način su vrednovani kriterijumi za izbor udžbenika.

Zaštitnik građana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja traži da ga obavesti i da li za sve osnovne škole postoji univerzalni i jedinstveni način vrednovanja kriterijuma prilikom izbora udžbenika.

U pritužbi roditelja OŠ "Oslobodioci Beograd" podnetoj Zaštitniku građana navodi se da se veliki broj roditelja zbog teške materijalne situacije izazvane kovidom-19 obratio direktorki škole molbom da se odobri mogućnost nabavke bar jednog broja besplatnih udžbenika koje je, prema rečima roditelja, odobrilo Ministarstva, ali da su njihovi zahtevi odbijeni.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар