Zakon o lobiranju stupio na snagu – ko ima pravo da lobira

Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je glavna ideja zakona o lobiranju zaštita integriteta donosilaca opštih akata, naglašavajući da svako lice ima pravo da se bori za svoje interese.

"Cela ideja regulisanja ove oblasti je da se obezbedi transparentnost, da se zaštiti integritet donosioca opštih akata, da se ova oblast uredi, zašto što po ustavu svako ima pravo da se bori za svoje interese", rekao je Sikimić.

Kaže da je javni interes glavni kriterijum za donošenje odluke šta je legalno lobiranje, a šta kršenje zakona. 

"Glavni kriterijum za odluku ili donošenje odluke šta je to legalno lobiranje, a šta je kršenje zakona, gde mogu biti razna krivična dela tu upletena uključujući korupciju i trgovinu uticajem jeste javni interes, sve vreme moramo da imamo u vidu javni interes", naglasio je Sikimić.

Ko su lobirana lica 

Prema njegovim rečima lobirana lica su lica koja imaju uticaj na donošenje opštih akata.

"Lobiranje je zapravo aktivnost usmerena na donosioce opštih akata kako bi se ostvario interes korisnika lobiranja" kaže Sikimić, dodajući da su lobirana lica, lica koja imaju uticaj na donošenje opštih akata.

Sikimić ističe da ne postoji zakon koji ne može da se izigra.

"Ne postoji zakon koji ne može da se izigra, prema tome ako postoji volja i ako neko ima nameru da prekrši zakon i radi van zakona, agencija može da radi na tome da se takvi slučajevi svedu na incident, odnosno da budu izuzetak, a ne da budu pravilo", rekao je Sikimić.

Dobar zakonski okvir smanjuje rizik od korupcije

"Funkcionisanje pravne države i dobar zakonski okvir smanjuju rizik od korupcije. Smenjenim rizikom od korupcije poboljšava se poslovna klima. U boljoj poslovnoj klimi investitori dolaze naravno novi, ali i postojeći šire svoje poslove", kaže Sikimić. 

Naglašava da je građanima vidljiva kontrola troškova na terenu.

"Jedna od aktivnosti agencija koja je vidljiva građanima je kontrola troškova na terenu. Mi imamo mrežu posmatrača u većim gradovima u Srbiji i oni kontrolišu troškove na terenu i mi ih onda upoređujemo sa prijavljenim troškovima", ističe Sikimić.

Dodaje da svi politički subjekti koji učestvuju na izborima moraju dostaviti Agenciji za bobru protiv korupcije izveštaj o troškovima. 

Kaže da je Agencija za borbu protiv korupcije spremna za predstojeće izbore.

"Agenciji je to već ko zna koji izborni cikllus koji prolazi, imamo ljude koji su jako iskusni i za agenciju je to već rutina", zaključuje Sikimić.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike