Zabrana prilaska, mera ograničenog dometa

Ivan Marković kaže da je taj slučaj poznat Tužilaštvu i da se kod njih vodio postupak po prijavi za nasilje u porodici.

"Muškarcu je izrečena mera zabrane koju je on u toku trajanja poštovao u potpunosti. To znači da kada je nekome izrečena mera, da ne sme da mu prilazi, da ga kontaktira putem telefona, i da toga mora se pridržava. Ukoliko on to prekrši, žrtva se obraća policiji ili Tužilaštvu i onda se reaguje", naveo je Marković.

Marinković je rekao da uznemiravanje mogu da prijave i drugi. Bilo koji incident je građanin dužan da prijavi.

"Imamo 500 slučajeva prijavljenog nasilja samo na našoj teritoriji i podnetih krivičnih prijava. Ne može se u 500 slučajeva ići sa svakim i gledati da li se neko njemu približava ili kontaktira", istakao je Marković.

Marinković objašnjava da saznanje o krivičnom delu protiče uglavnom neposredno od žrtve.

"Najpre je žrtva ta koja obaveštava da je njoj ugroženo neko pravo i da neko ne postupa onako kako mu je naloženo", kazao je Marković.

Prema njegovim rečima kada istekne mera zabrane prilaska od 30 dana, postoji mogućnost da se ona produži za još 30 dana, a posle toga nema mogućnosti produženja.

"Žrtva se u međuvremenu obratila sudu i podnela je zahtev da se izrekne mera koju sud izriče. Nije isto postupak zbog izvršenja krivičnog dela ili postupak od ponavljanja nekog nasilja. To su dva postupka", rekao je Marković.

Zabrana prilaska – mera ograničenog trajanja

Marković pojašnjava da nije isti kvalitet dokaza u krivičnom postupku i u onom gde se sprovode mere zaštite od nasilja.

"Za krivični postupak je strogo propisana procedura i zna se kako ti dokazi moraju da se prikupe. Ona traje znatno duže zbog zaštite prava svakog okrivljenog. U ovom slučaju gde se postupa za nasilje u porodici, dovoljna je samo neka sumnja, procena, a ne utvrđeno činjenično stanje", istakao je Marković.

Zato ta mera, kaže, ima ograničeni domet – da udalji nekoga na određeno vreme iz domaćinstva.

"Zakon ne može pokriti sve situacije i rešiti sve probleme i kriminalitet kao pojavu", istakao je Marković. 

Dodaje da postoje okolnosti kada nasilniku može da se odredi pritvor – kada ukazuju da će ponoviti krivično delo, ili da li je neko osuđivan, da li je prekršajno kažnjavan, da li je ranije bilo prijavljivanih slučajeva.

"Nama te podatke dostavlja policajac. I u ovom slučaju su svi ti podaci dostavljeni. Ova žrtva pre ovog događaja nikada nasilnika nije prijavila, tako da nisu bili na evidenciji ni Centra za socijalni rad, ni u policiji", rekao je Marković.

Žene koje su prijavile nasilje – po tim prijavama se odmah postupa.

"Ne može neko da predvidi kako će da se neko ponašati sutra. Ovaj čovek je odmah saslušan u policiji. Posle nekoliko dana dali su izjavu u Centru za socijalni rad i tu je sve negirao. Kao neko ko nije imao nikakvu istoriju bilo kavih incidenata, koga čak ni žena nije prijavljivala, sa naše tačke gledišta, nije bilo moguće opdrediti pritvor", kazao je Marković.

Prva procena na policajcu

Prvu procenu daje policajac koji je zadužen za postupanje u nasilju u porodici, dodao je Marković.

"Policajac sam izriče hitnu meru na 48 časova, pa posle reaguje tužilaštvo, pa se posle procenjuje da li ima mesta da se predloži pritvor ili ne", naveo je Marković.

Prema Marinkovićevimi rečima na godišnjem nivou oko 500 krivičnih prijava bude podneto za Novi Beograd, Zemun i Surčin.

"Ovaj slučaj je jedan od 500 prijavljenih. Znači 0,2 posto. Ružno zvuči kao brojka, ali to ukazuje da nije sistemska graeška, već da ima ima slučajeva koji ne mogu da se predvide. To je posledica stanja u društvu", rekao je Marković.

Postoji puno činilaca i faktora da se nasilje otkrije ili ne otkrije.

"Naš narod se često sklanja i očekuje da država sve reši sama. Mnoge su žene mislile da im je žao da prijave supruga alkoholičara, ja sam ih ohrabrivao da ga prijave, jer tako pomažu i njemu", istakao je Marković.

Dodaje da krivični postupak sprvovodi tužilaštvo.

Imali smo dovoljno slučajeva da neko lice nije uračunljivo. "Tada se on po našem nalogu smesti u zdravstvenu ustanovu na 15 dana, pa još na 15, pa ga onda veštače", rekao je Marković.

Postoje veštaci koji se o tome izjašnjavaju i sklop okolnosti koje se ocenjuju, naveo je Marković.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар