Za direktora škole u ovom trenutku uslove ispunjava 100.000 kandidata

U Osnovnoj školi "Ivo Andrić" dva konkursa za direktora od prošle godine, kažu zaposleni. U međuvremenu, tu obrazovnu ustanovu vodi vršilac dužnosti direktora.

"Zakonska procedura kada je konkurs u pitanju zahteva izjašnjavanje nastavničkog veća, a onda se naše izjave ne gledaju i odlučuje se drugačije", kaže Sandra Radovanović, učiteljica Osnovne škole "Ivo Andrić".

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da ministar imenuje direktora škole, na četiri godine.

Raspisuje se konkurs, a kolektiv škole daje mišljenje o kandidatima tako što tajno glasaju predstavnici nastavničkog veća i školskog odbora.

U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije kažu da se u praksi to mišljenje često ne uzima u obzir.

"Nastavničko veće se sastaje, ali se ne pita, školski odbor se sastaje, ali se ne pita, sve dolazi do ministra prosvete i on sam određuje ko će biti ili izabran ili će biti ponovljena procedura izbora", kaže Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Nastavničko veće se pitalo do 2003. 

Do 2003. godine nastavničko veće se pitalo ko će biti direktor škole i on je odgovarao direktno tim članovima. Školski odbor broji devet članova, tri su iz redova zaposlenih, tri iz lokalne samouprave i troje roditelja.

U Uniji kažu da su roditelji tada mogli na neki način da biraju direktora. Danas, tvrde, nije tako.

U zakonu je precizirano da direktor mora da se postavi u propisanom roku, a ako dođe do problema pribegava se v. d. stanju, koje je takođe ograničeno. Zakon je širok, dodaju, i kad je reč o tome ko može biti direktor osnovne i srednje škole.

"Svako ko je punoletan, ko nije osuđivan i ima najmanje pet godina staža u školi može da konkuriše za direktora, a to je u ovom momentu da ne preterujem skoro 100.000 kandidata", kaže Jasna Janković.

Ministar donosi odluku o izboru direktora

U Ministarstvu prosvete kažu da na osnovu dokumentacije o sprovedenom postupku u školi ministar donosi odluku o izboru direktora, a može da imenuje bilo kog kandidata sa liste koji ispunjava uslove.

Sagovornica RTS-a kaže da škola "Ivo Andrić" nije jedina škola u kojoj ima problema zbog izbora direktora.

U Uniji podržavaju obuku i polaganje za licencu za direktora škole, ali da je o rezultatima ovog programa još rano govoriti.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar