Vlada usvojila Predlog zakona o upotrebi jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma

Tim Predlogom zakona definisano je ustanovljavanje dodatnih mera, čiji je cilj negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao i kulturnih i tradicionalnih vrednosti,  i  šira upotreba ćiriličkog pisma u javnom životu, s obzirom na istorijski, kulturni i identitetski značaj ovog pisma, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Predlog zakona predviđa obavezujuće i stimulativne mere za zaštitu ćiriličkog pisma.

Obavezujuće mere šire krug subjekata koji su u obavezi da koriste ćiriličko pismo i po tom zakonu to bi bili svi subjekti koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala.

U saopštenju se navodu da je obaveza upotrebe ćiriličkog pisma već predviđena Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisama za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, javna preduzeća i javne službe.

Predlog zakona propisuje i mere stimulativne prirode koje su prvenstveno usmerene na privatni sektor, kao i na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, s obzirom na njihov značaj u javnom životu i odnose se na mogućnost ustanovljavanja, poreskih i drugih administrativnih olakšica za subjekte u privatnom sektoru koji se odluče da u svom radu i poslovanju koriste ćiriličko pismo, dodaje se u saopštenju.

Tim Predlogom je predviđeno i da kulturne i druge manifestacije, koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava, moraju imati logo ispisan na ćiriličkom pismu, u skladu sa propisima prema kojima se organizuju.

Predlogom zakona predviđeno je osnivanje posebnog Saveta Vlade za srpski jezik, koji će sa stručnog stanovišta pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma i predlagati preporuke, predloge i mere za unapređenje stanja, ističe se u saopštenju Ministarstva kulture.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар