Vlada predložila zakon o zaštiti od buke

U saopštenju Vlade Srbije, navodi se da je cilj Predloga zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini da se uspostavi jedinstveni sistem i utvrde mere zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi, utvrdile granične vrednosti i javnosti obezbedio pristup tim informacijama.

Predložena rešenja, dodaje Vlada, predviđaju preventivne mere zaštite od buke koje se odnose na oblasti planiranja i izgradnje.

Prostornim i urbanističkim planovima obezbeđuju se mere i uslovi zaštite od buke, a naročito međusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih objekata, kao i akustično zoniranje i utvrđivanje posebnih režima korišćenja tih područja.

Kada je reč o sankcijama, ukoliko preduzeće ili drugo pravno lice učini prekršaj, predviđene su, pored novčanih kazni, i zaštitne mere oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja, odnosno koji su nastali kada je prekršaj učinjen.

Prihvaćena donacija Poljske od 200.000 vakcina Spajkvaks (Moderna)

Na sednici vlade usvojen je i Zaključak o prihvatanju donacije Poljske u vakcinama protiv bolesti kovid 19 SPIKEVAX (pod ranijim nazivom Moderna).

Polazeći od tradicionalno prijateljskih i bliskih odnosa dve države, Vlada Poljske je donela odluku da 200.000 doza vakcine, bez nadoknade, ustupi Srbiji, kako bi se nastavila neometana masovna vakcinacija stanovništva.

Produžen rok za fiskalizaciju do 30. aprila 2022. godine

Članovi vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji kojim se produžava rok do 30. aprila 2022. godine za prelazak na novi sistem, a koji predviđa mogućnost korišćenja, pored fiskalne kase, i tableta, mobilnog telefona i običnog ili termalnog štampača, kao i kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Trancizioni period počinje 1. novambra 2021. godine, a predložene izmene predviđaju i da neće biti potrebna defiskalizacija starih uređaja, već će ona biti automatski izvršena prelaskom na novi model.

Definisano davanje dodatne jednokratne pomoći od 20 evra

Na sednici su usvojene i izmene i dopune Zakona o privremenom registru punoletnih državljana kojima se isplaćuje novčana pomoć, čime je definisano davanje dodatne jednokratne pomoći od 20 evra (u dinarskoj protivvrednosti), u decembru.

Građani koji se nisu prvobitno prijavili za dodatnu novčanu pomoć 30+30 evra (u dinarskoj protivvrednosti), kao i oni koji su postali punoletni nakon 24. aprila 2021. godine, kada je Zakon stupio na snagu, to mogu da učine od 15. do 30. novembra 2021. godine.

"Neophodno ublažiti posledice pandemije na mlekarstvo"

Vlada je usvojila Zaključak u vezi sa izveštajem o stanju u sektoru mlekarstva i saglasnosti da se preduzmu neophodne aktivnosti za unapređenje stanja u sektoru mlekarstva, u cilju, ističe Vlada, ublažavanja posledica nastalih usled bolesti kovid 19.

"Imajući u vidu da se muzno govedarstvo u ovom trenutku nalazi u najtežem periodu, a da smanjenje broja krava nije rešenje za povećanje rentabilnosti proizvodnje mleka, jer bi to za posledicu imalo smanjenje broja primarnih proizvođača mleka, neophodno je da se u pronalasku rešenja uključe svi učesnici u proizvodnom lancu i tako ublaže posledice pandemije, stabilizuju tržište i cena i zaštiti domaća proizvodnja", piše u saopštenju.

Odluka o zaštiti okoline zgrade Mitropolije u Novom Pazaru

Vlada Srbije donela je i Odluku da se letnjikovac porodice Pejačević u Jarkovcima proglasi za kulturno dobro, kao i Odluku o utvrđivanju mere zaštite, granice zaštićene okoline i mere zaštite zaštićene okoline spomenika kulture zgrade Mitropolije u Novom Pazaru.

"Ovaj objekat predstavlja reprezentativni primer gradske arhitekture karakteristične za period od kraja 18. i početka 19. veka. Jedna je od retko sačuvanih gradskih kuća iz tog perioda. Zgrada Mitropolije spada u najstarije primerke narodnog graditeljstva u Novom Pazaru, ali i u Srbiji. Svojim izgledom svedoči o potrebama, shvatanjima i navikama velikodostojnika SPC u 19. veku", saopštila je Vlada.

Pored svojih arhitektonskih vrednosti, kako dodaje, Mitropolija je značajna i kao svedočanstvo društvenog i političkog života u Novom Pazaru, položaju SPC i srpskog stanovništva u tim krajevima pre oslobađanja od turske vlasti.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар