Vlada: Humanitarna pomoć Ukrajini za podršku elektroenergetskom sistemu

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila i Uredbu o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2023. godini, kojom se obezbeđuju novčana sredstva iz kojih Javno Preduzeće "Elektroprivreda Srbije", kao garantovani snabdevač, isplaćuje podsticaje povlašćenim i privremeno povlašćenim proizvođačima i time obezbeđuje troškove balansiranja proizvodnje električne energije.

Članovi Vlade doneli su i Odluku o obrazovanju Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda, imajući u vidu globalni razvoj oblasti veštačke inteligencije.

Zadatak Saveta biće koordinacija svih aktivnosti u vezi sa rastom domaćeg BDP-a.

Pored stalnih članova, predviđena je mogućnost angažovanja stručnih lica u radu tog tela, a kabinet predsednika Vlade i Generalni sekretarijat obavljaće stručne i administrativno-tehničke poslove, navedeno je u saopštenju sa sednice Vlade Srbije.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike