Visoki savet sudstva reaguje zbog „medijskog i advokatskog pritiska na VKS“

Povodom brojnih novinskih naslova, komentara na društvenim mrežama, televizijskih emisija, okupljanja i protesta dela advokature uz pokušaj nasilnog ulaska u zgradu suda, a sve u cilju osporavanja dopune pomenutog pravnog stava, Visoki savet sudstva podseća javnost da se sudske odluke zasnivaju na činjeničnom stanju utvrđenom u svakom pojedinačnom postupku i da svaka stranka nezadovoljna odlukom prvostepenog suda ima pravo na žalbu.

Ukazuje da sudovi u skladu sa obavezom očuvanja nepristrasnosti i nezavisnosti ne smeju da se stave u funkciju bilo koje strane u postupku, kao i da u domaćem pravnom sistemu zauzeti pravni stavovi VKS nisu formalan izvor prava.

Takođe, naglašava da advokatura ima posebnu odgovornost u očuvanju integriteta pravosudnog sistema, te da bi prvenstveno advokatima trebalo da bude poznato da protesti, fizički napadi, skandiranja, obraćanje putem megafona i pokušaji nasilnog ulaženja u zgradu suda ne samo da nisu legalan način korespodencije sa sudom, već nisu ni etičko ili moralno prihvatljivo ponašanje.

"Tim pre ukoliko se ima u vidu da bi urušavanje pravosudnih institucija kao svoju prvu žrtvu imalo upravo advokaturu. Visoki savet sudstva stoga smatra da je nužno da se kroz jasnu reakciju, a koja celokupnoj javnosti približava pravne i sve druge društvene aspekte trenutnih dešavanja, odbrani integritet pravosuđa u celini", navodi se u saopštenju.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар