Vesić: Zaustavili smo odlaganje otpada na bari Reva

Posle protestnog skupa nekoliko desetina ekoloških aktivista koji su zahtevali zaustavljanje dovoženja građevinskog otpada i šuta koje, kako tvrde, ugrožava životnu sredinu, postavljena je rampa i od danas na tom području više neće moći da se odlaže otpad.

"Nema potrebe da aktivisti stražare na Revi, otpad se više neće odlagati iako privremena deponija na tom području postoji već decenijama", rekao je Vesić.

Dodao je da je bilo predviđeno da se u tom naselju gradi postrojenje za preradu građevinskog otpada, kako bi se dobijao materijal za gradnju puteva.

Prema njegovim rečima, Beograd ima oko milion tona građevinskog otpada godišnje dok pre osam godina taj broj nije prelazio više od 200.000 tona, što govori o tome koliko se glavni grad gradi i razvija i da je zato neophodno da se nađe rešenje za odlaganja otpada.

"Gradi se postrojenje za preradu građevinskog otpada koji će moći da preradi oko 200.000 tona otpada godišnje, neophodno nam je više takvih postrojenja kao i mesta za odlaganje otpada", naglasio je Vesić.

Važno je da se reši problem odlaganja kako se ne bi zagušio glavni grad, kaže Vesić i dodaje se Beograd razvija i da nije rešenje zaustaviti razvoj i gradnju stanova kao i drugih objekata.

"Pozvaćemo na razgovor ljude iz nevladinih organizacija koji su se okupljali na Revi, a bave se zaštitom životne sredine, kako bi čuli njihove predloge i kroz dijalog došli do rešenja", rekao je Vesić.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар