Valjevo: O kvalitetu vazduha preko aplikacije

Nova
aplikacija o kvalitetu vazduha u realnom
vremenu u Valjevu sabira vrednosti sa
automatskih merača državne Agencije
za zaštitu životne sredine, zatim
podataka sa mernih mesta ustanove koju
finansira Grad i pojedinačnih građanskih
merača.


„Građanski
merači nisu kao što je državna merna
stanica i oni praktično se vode kao
indikativno merenje i oni vrše monitoring
samo PM10 i PM2,5, koji istini za volju
najviše uništavaju naš organizam. Ali
ta pravovremena informacija, koja može
da spreči izlazak napolje, da dete ne
odlazi da se igra u nekom zagađenom
prostoru je mnogo, mnogo važna zato što
možemo donekle da vodimo sami računa o
sebi kad smo već u ovakvoj situaciji.
Što se tiče pozicije državnog monitoringa,
koji se nalazi ovde iza nas, on definitivno
ne hvata sve vrednosti i mi smo kao
organizacija predali lokalnim vlastima
upravo predlog i mere kako da se poboljša
kvalitet, odnosno monitoring kvaliteta
vazduha u Valjevu" kaže Vladimir
Radosavljević iz Udruženja građana
„iRevolucija".


Do
uređaja državne Agencije ne mogu da
dopru štetne materije najvećeg
pojedinačnog zagađivača, „Krušika",
niti naselja sa najviše pojedinačnih
ložišta u Valjevu.


Zavod
za javno zdravlje beleži prisustvo PM10
čestica na jednom mestu. U ovoj sezoni
koncentracije SO2, NO2 i čađi pratiće na
šest lokacija, ali ih ne može saopštavati
u realnom vremenu, jer se dobijaju
takozvanom mokrom metodom.


„Naše
metode pokazuju vrednosti koje su
postojale u gradu, tj. koncentracije
koje su bile u gradu u prethodnih dan
ili dva, prosto takva je metoda. Što se
tiše PM10 čestica, naša metoda koja je
referentna metoda, standardna takođe
ne može u realnom vremenu da da
koncentraciju, nego u najboljem slučaju
za 72 sata unazad", ističe Biljana
Mladenović, fizikohemičar ZZJZ Valjevo.


Padavine
i vetar osetno popravljaju kvalitet
vazduha u Valjevu. Tokom grejne sezone
Valjevci im se iskreno raduju.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike