Usvojene izmene Zakona o kulturi

Prema zakonskim izmenama, Nacionalni savet za kulturu treba da obezbedi zastupljenost od najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola.

Takođe, i upravni i nadzorni odbori ustanova u kulturi treba da obezbede zastupljenost od najmanje 40 odsto predstavnika manje zastupljenog pola.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmeni Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti kojim se utvrđuje da se za direktora bibiloteke imenuje lice koje ima visoko obrazovanje i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi i koje ispunjava druge uslove utvrđene statutom biblioteke.

Skupština je usvojila i Zakon o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi broj 1/2021. o izmeni Aneksa 4 CEFTA, kojim se utvrđuje Porotokol o definiciji pojma "proizvodi sa poreklom" koji je, prema rečima ministarke Tatjane Matić, od višestrukog značaja za srpsku privredu.

Matićeva je u raspravi rekla da je zakon važan za konkurentnost privrede i izjednačavanju uslova za poslovanje na međunarodnom tržištu.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар