Unicef i roditeljstvo – kakav je stav o fizičkom kažnjavanju deteta

U toku je "Mesec roditeljstva" kojim, u segmentu Unicefa i RTS-a za roditelje, skrećemo pažnju na to da je sada, više nego ikada, potrebno da kao prioritet društvene brige postavimo brigu o roditeljstvu, kako bi roditelji i staratelji na raspolaganju imali vreme, resurse i adekvatne usluge za sve ono što podrazumeva kvalitetna briga o razvoju dece.

Gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, Mila Vuković Jovanović iz Unicefa rekla je da u Unicefu polaze od pretpostavke i ceo program temelji se na uverenju da rane godine, zapravo, traju ceo život.

"Iz perpsektive deteta", kako ističe, "ovo je temelj optimalnog razvoja i odrastanja, a iz perspektive roditelja – to je temelj kvalitetnog roditeljstva i onog roditeljstva na koje mogu da budu ponosni i zadovoljni."

Mila Vuković Jovanović ukazuje na to da vrlo često roditelji pitaju na nešto kasnijem uzrastu – kako da imam kvalitetnu komunikaciju sa detetom, kako da učinim da se moje dete ima kapacitet da se samozaštiti da kaže ne u rizičnim situacijama, kako da dođem do toga da je spremno da čuje i da uvaži moj savet koji je uvek najdobronamerniji.

Prema njenim rečima, prve korake ka ovim rezultatima pravimo u prvim danima života deteta i tada uspostavljamo kvalitet komunikacije koji opstaje u svim drugim razvojnim fazama i izazovima kroz život.

"Neuronauka danas i nauka o ranom razvoju daje tri ključna razloga zašto baš ulaganja u rani razvoj jeste najoptimalnija strategija i za optimalni razvoj deteta i za kvalitetno roditeljstvo i, u krajnjoj liniji, za interes društva u celini kao mehanizam za smanjivanje socijalnih nejednakosti i održivi razvoj", rekla je Mila Vuković Jovanović.

Govoreći o umrežavanju institucija koje treba da pruže podršku, ona kaže da se postavlja pitanje kako da misiju prevedu u praksu – kako da pređemo put od dokaza u nauci do prakse.

Ističe da na putu već imaju mrežu partnerstava na koju su ponosni.

"Uz nas su sva relevantna ministarstva u ovoj oblasti, institucije, zavodi, i cilj programa podsticajno roditeljstvo kroz igru, koje Unicef sprovodi kroz iz podršku Lego fondacije, a u partnerstvu sa Vladom Srbije, jeste da podrška bude dostupna za sve roditelje na jednom nivou, a da se, s druge strane, ovi sistemi tako međusobno organizuju i koordiniraju svoje usluge i saradnju da to bude u najboljem interesu onih roditelja koji su u najneprivilegovanijem položaju, koji su najviše opterećeni dodatnim problemima", istakla je Vuković Jovanovićeva.

Prema njenim rečima, ne možemo čarobnim štapićem i izmišljanjem samo jedne usluge odgovoriti na ukupnost ovih potreba, nego promena mora da se desi u svim porama sistema.

"Ono na čemu radimo je da na svakom koraku na putu odrastanja deteta i na putu roditeljstva koje počinje u susretu sa zdravstvenim sistemom u periodu prenatalne zaštite – sa ginekolozima, zatim u porodilištu, u susretu sa patronažnim sestrama koje dolaza ne naša vrata, pedijatrima koje roditelji viđaju prve tri godine minimum deset puta već u okviru organizovanosti našeg sistema zdravstvene zaštite kroz preventivne preglede, predškolski vaspitači – svi treba da pruže kvalitetnu podršku roditeljima kroz savetovanje i kroz slanje poruka o tome šta su standardi kvalitetnog staranja", rekla je Mila Vuković Jovanović.

Podrška počinje brigom o roditelju 

Kaže da se program fokusira na tri celine i podrška mora da krene brigom o samom roditelju – mora roditelj biti dovoljno dobro da bi mogao da stvori podsticajno okruženje za dete.

"Ono što hoćemo jeste da se odnos između toga da roditelje podučavamo kako nešto treba da bude preneseno u sferu partnerstva – koje su roditeljske snage, kapaciteti, umeća koje već u roditeljstvu unose, a potom kakav je to specifični kontekst kojim se roditelj nosi, koji je nivo stresa koji treba da uspe da kanališe, i da mu se onda ponude i veštine za to kako da upravlja stresom i razvije kvalitetne odnose u svom okruženju da ne ostane usamljen", kaže ona.

Prema njenim rečima, izolovan roditelj je u posebno rizičnoj situaciji i po sopstveno zdravlje i po kvalitetnu brigu o deci.

Dodaje da je igra kontekst u kome se razvija kvalitetan odnos deteta i roditelja.

"Igra sa transformacionim potencijalom i za dete i za roditelja može da bude čuvar otpornosti mentalnog zdravlja deteta i roditelja i, na kraju, uključivanje očeva doprinosi i partnerstvo oca i majke doprinosi raspodeli radosti", istakla je gošća iz Unicefa.

Šta pokazuje istraživanje o kažnjavanju deteta 

Sa Filozofskim fakultetom urađeno je jedno istraživanje. Istraživanje o primeni nasilnog disciplinovanja u okviru roditeljskih praksi, kako navodi, potvrdilo je da 90 odsto roditelja u Srbiji već danas smatra da fizičko kažnjavanje nije ni potreban ni koristan vidi roditeljske prakse.

"Trećina roditelja ove svoje stavove ne uspeva da prevede u praksu i da za decu od 2. do 4. godine fizičko kažnjavanje je i dalje nekako realnost, uz sva znanja koja imamo o tome koliko negativnih posledica sa sobom nosi", rekla je ona.

"Nešto moramo da uradimo da znanja koja imamo prevedemo u praksu. Jedan od dobrih koraka je najava izmena porodičnog zakona na uvođenje zabrane fizičkog kažnjavanja", kaže Vuković Jovanović.

To što roditelji kažu da ne žele i ne podržavaju fizičku kaznu govori da spremno čekaju zakon, smatra i dodaje da je važno da uz zakon idu i sistemske promene koje će značiti sistemsku podršku roditeljstvu kroz sva ulazna mesta u okviru kojih se roditelj oslanja.

Podvlači da roditelji imaju poverenje u sisteme, često kažu da su patronažne sestre njihovi najveći prijatelji, pedijatrima veruju neizmerno.

"Kada napravimo podsticajno okruženje za roditelje to je model da se napravi podsticajno okruženje za dete", zaključila je Mila Vuković Jovanović.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар