Umetnošću protiv maloletničkih brakova

Pre više decenija maloletnički brakovi, među romskom zajednicom, bili su česta pojava, a devojke koje se udaju posle dvadesete godine izuzetak. Vremena se menjaju, utiče i obrazovanje.

Olivera Kurtić Idić, NVO Sastipe, bila je izuzetak. "Ja sam završila školu, zaposlila sam se, pa sam se udala. Udala sam se iz ljubavi sa 20 godina, što za moju populaciju nije bilo normalno u to vreme," kaže ona.

 Olivera Bakić iz Vranja podseća: "To je bilo staro vreme, kada su se udale sa 15, 17 godina. Sada svi završavaju srednju, čak neke upisuju i fakultete," njene su reči.

"Maloletnički brakovi, iliti prisilni brakovi,to su dve različite stvari.Mislim da jug Srbije nije prepoznatljiv više po tome," smatra Kajra Imović, pedagoški asistent.

Nisu potpuno iskorenjeni prinudni brakovi. Prema podacima UNICEF-a iz 2014. godine, 57 odsto žena u romskim naseljima stupilo je u brak pre punoletstva.

Danijela Milosavljević, Lokalna mreža za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, potvrdila je da je bio jedan takav slučaj na teritoriji Vranja. "Mlada nevesta je prodata, odvedena u inostranstvo a zatim tamo preprodata, tako da je očigleno bila u lancu trgovine ljudima," smatra Danijela.

‚"Koštana" Bore Stankovića je i priča o prinudnoj udaji, ta je predstava sada i bila povod   da se ukaže na problem prisilnih, maloletničkih brakova.

"Ovakav jedan vid edukacije, kroz ovako pozorišno predstavljanje trgovine ljudima je zanimljiv gledaocima,  treba što više da radimo na tome da se svest ljudi podigne," smatra gumac Milan Ilić. 

"Ja moram da izrazim zadovoljstvo svoje lično ali i zadovoljstvo  ansambla, što smo mogli da budemo večeras deo ove zajedničke priče, da kažemo stop maloletničkim brakovima, stop trgovini ljudima," kaže reditelj Dragan Živković 

Prema podacima Višeg javnog tužilaštva u Vranju, za krivično delo trgovina ljudima, od 2008. do 2020. godine procesuirano je 14 lica, oštećeno 28, od toga 9 maloletnica.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар