U Briselu još usaglašavaju novu metodologiju za Srbiju

Iako je najavljivano da bi način primene nove metodologije na nastavak pristupnog procesa Srbije trebalo da bude poznat do kraja februara, u EK još rade na usaglašavnju detalja sa zemljama članicama.

U briselskim diplomatskim izvorima za Tanjug objašnjavaju da je pre predstavljanja samog plana Savetu EU, neophodno postići izbalansiran dogovor u konsultaciji sa zemljam članicama, kako bi se izbeglo da plan bude blokiran u daljem procesu.

Kada je Srbija u pitanju, specifično je to što se nova metodologija mora uskladiti sa već postojećim pregovaračkim okvirom, na čijim osnovama Srbija otvara poglavlja i pregovara o članstvu u EU od 2014. godine.

U Evropskoj komisiji navode da nova metodologija treba da unese novi dinamizam, veću efikasnost i ubrzanje procesa pristupnja Srbije EU.

Najviši zvaničnici Srbije, nakon konsulatcija sa predstavnicma EU, naveli su da u 2021. godini očekuju "velike izmene" i otvaranje "više poglavlja nego u prethodnih par godina zajedno".

Nova metodlogija, usvojena početkom 2020. godine, predviđa tematsku podelu dosadašnjih više od 30 poglavlja na šest klastera koji objedinjuju teme – vladavine prava, tržišta, ekonomije, zelene agedne i povezivanja, poljoprivrede i resursa i spoljnih odnosa.

Srbija, koja je do sada otvorila 18 od 35 pregovarčkih poglavlja, ispunila je uslove za otvaranje prvog klastera, a otvaranje novih klastera najavljeno je za jun i decembar.

Prema informacijama Tanjuga, u Evropskoj komisiji insistriraju na otvranju trećeg i četvrtog klastera koji se odnosi na ekonomske reforme odnosno energetiku, očuvanje životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар