Šta znači forenzički intervju za decu koja su preživela nasilje

Kada je konačno posle 17 dana sakrivanja uhapšen tzv. "malčanski berberin", svi su odahnuli. Na potezu su bili pravosudni organi – tužilaštvo i sud. U ovom postupku, koji se završio izricanjem doživotne kazne zatvora, korišćena je oprema kojom je izbegnut ponovni susret žrtve sa nasilnikom.

"To u velikoj meri treba da onemogući da to lice ponovo doživljava sekundarnu viktimizaciju, koja je, nažalost, pravilo kada se ovakva oprema u postupku ne koristi, iskaz tog lica samim tim zauzima i centralno mesto u dokaznom postupku", navela je Tamara Savić iz Višeg suda u Nišu.

Status posebno osetljivog svedoka u Nišu dodeljivan je samo maloletnicima, iako na to imaju pravo i punoletni građani.

"Svedok se nalazi u drugoj prostoriji izbegava se taj direktni susret sa okrivljenim, a to isto podrazumeva i da se izbegava susret ispred sudnice, što bitno olakšava svedoku", kaže Irena Radivojević iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

I Niški centar za socijalni rad obučava zaposlene za takozvani forenzički intervju – upravo da bi se izbegle traume kod dece u krivičnim ili parničnim postupcima.

"Tokom vođenja forenzičkog intervjua, input imaju i tužilac i odbrana ali i svako drugi ko je zainteresovan. Da bi se to izvelo oni se po pravilu nalaze iza jednosmernog ogledala i intervju vodi po pravilu jedna osoba", rekao je profesor Đurađ Stakić.

Zoran Jović iz Centra za socijalni rad "Sveti Sava" Niš rekao je da se dete dodatno traumatizuje pošto šest ili sedam puta pred različitim organima daje iskaz na situaciju koja je sama po sebi traumatična.

Stručnjaci upozoravaju da svaka trauma pogotovu kod dece može da ostavi duboke posledice, ali i ponovno preživljavanje neprijatnosti.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар