Šta sve sadrže ID kartice agenata nekretnina i koje uslove treba ispuniti za njihovo dobijanje

Posrednici u prometu i zakupu su dobili identifikacione kartice. Jedan od njih je Nenad Đorđević koji je za RTS rekao da za građane to predstavlja viši kvalitet usluge jedne velike grupe privrednih subjekata koji posluju u skladu sa kodeksom poslovne etike.

Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije (PKS) je rekao da je za dobijanje identifikacione kartice potrebno ispuniti posebne uslove.

"Kako bismo bili sigurni da posrednik koji ima ID karticu jeste neko ko posao obavlja na višem nivou u odnosu na prosečnog posrednika ili onog ko posao radi ilegalno. Samim tim, neophodno je da privredno društvo ili preduzetnik koji za svoje agente aplicira za karticu potpiše, tj. pristupi Kodeksu poslovne etike koji je usvojila Skupština PKS koji propisuje kao akt samoregulacije", objasnio je Malinović.

Istakao je da se time omogućuje fer tržište i poštena tržišna utakmica.

Za dobijanje identifikacione kartice je potrebno da agencija ima licencu i da kada agencija ima karticu i svi njeni zaposleni je dobijaju, pošto, kako je objasnio Nenad Đorđević, agencije pristupaju Kodeksu, a ne agenti pojedinačno.

Žarko Malinović je rekao da građani mogu da pronađu informacije o svim registrovanim agentima u bazi podataka Privredne komore Srbije kojoj se može pristupiti preko zvaničnog sajta.

Dodao je da identifikaciona kartica sadrži fotografiju putem koje će građani moći da identifikuju agenta, ali i da se na samoj kartici nalazi kju-ar kod koji građani mogu da skeniraju i dobiju sve informacije o agentu.

"Mnogo je sigurnije za nas kao građane i korisnike njihovih usluga da prilikom kupoprodaje stana koristimo usluge posrednika nego da to pokušamo da obavimo sami. Mnogo je manja mogućnost bilo kakve greške", istakao je Malinović.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар