Šta je sve maternji jezik

Šta je sve maternji jezik? To je najpre onaj jezik koji vam nad kolevkom šapuće majka. Onaj jezik na kojem naučite prve rodbinske veze. Onaj jezik na kojem zapamtite prve dečje grdnje i pohvale. Onaj na kojem naučite prva slova i saznate ko ste vi zapravo.

Maternji jezik je onaj u kojem nepogrešivo razlikujete naglaske svih njegovih lokalnih govornika: iz Valjeva ili Šapca, iz Novog Sada ili Vršca, iz Užica ili Kruševca.

Maternji jezik je jedino onaj koji, štaviše, pokazuje tanane razlike u maloj dužini naglašenih samoglasnika čim se s jednog mesta mrdnete dvadeset kilometara na sever ili jug.

Maternji jezik je onaj na kojem znamo najviše psovki. Mislim da ih znam barem stotinu, ali na ovom mestu ne bi bilo pristojno ispisati ni jednu.

Maternji jezik je samo onaj na kojem, čitajući, ne gledate sva slova. Ispitivanje je pokazalo da samo na maternjem jeziku čitamo onoliko prvih slova koliko slogova ima reč. Jednostavnije rečeno: za reč "bajka" čitamo samo "b" i "j"; za reč "postelja" samo "p", "s", "t" i eventualno "lj".

Zato je na maternjem jeziku veoma teško biti korektor, jer u takvom čitanju, neprirodno, treba čitati svako slovo.

Samo na maternjem jeziku postojao je pisac Miroslav Josić Višnjić koji je bio toliko opsednut pronalaženjem slovnih grešaka da je sa svojom ženom čitao svoje stranice na pausima, tako što ih je okretao na naličje i sva mu slova maternjeg jezika padala izvrnuto, i tako ga terala da ih sve pročita.

Pa ipak, i njegove knjige imali su bar poneku grešku, jer je to maternji jezik.

Šta je još maternji jezik?

To je jedini jezik čiju gramatiku naučimo bez normativnih pravila, pa kad nam kasnije ukažu na konjugacije i deklinacije, mi mislimo da je to nešto veštačko što "prirodnosti" našeg maternjeg jezika ne treba.

Maternji jezik je onaj na kojem svi mislimo da se najlepše peva. "Da li će sloboda umeti da peva/kao što su sužnji pevali o njoj". Svi imamo prava da smatramo da se ovi Miljkovićevi stihovi mogu ispevati jedino na srpskom jeziku.

Maternji jezik je zato onaj u kojem ima najviše muzike. Koji se najlepše peva uz gitaru.

I još: maternji jezik je onaj na kojem se najbolje udvara i pišu najlepše amaterske ljubavne pesme.

Maternji jezik je onaj na kojem se pričaju najsmešniji vicevi.

Maternji jezik je onaj na kojem mislimo.

Maternji jezik je onaj na kojem ćemo izgovoriti poslednje reči.

Maternji jezik je onaj u kojem nam ne zafale reči ni u najpresudnijim momentima.

Maternji jezik je onaj na koji ne prevodimo ono što želimo kazati.

Maternji jezik je onaj pred kojim se ne stidimo.

Koliko puta ste se u nedelju 21. februara kada se slavio Međunarodni dan maternjeg jezika, zahvalili nekome na maternjem jeziku?

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар