Slovaci u Padini više od dva veka

U
istorijskim izvorima je zabeleženo da
je na mestu današnje Padine u 18. veku postojalo naselje nastanjeno Srbima,
koji su se zbog nepovoljnih uslova za
život odselili. Pre više od dva veka
stiglo je naređenje iz Habsburške
monarhije da se tu ojača vojna granica
prema Osmanskoj carevini. Tada se
doselilo prvih osamdeset slovačkih porodica.

"Došlo
je naređenje 11. septembra 1804. godine da
se izgradi mesto, i
tako su 1806. došli Slovaci u Padinu, to
je prvi talas, a 1808. je bio drugi talas",
objašnjava
profesor istorije Miroslav
Jurica.

Padina danas ima oko pet hiljada
stanovnika. Poslednjih godina postojao
je problem masovnog iseljavanja mladih.

"Ali
ove godine se smanjio taj broj i
niko od osmaka, koji su završili osnovnu
školu, nije otišao, svi su ostali u
Srbiji", kaže
Janko
Kolarik, predsednik MZ Padina.

Slovaci
u Padini neguju svoj jezik – u osnovnoj
školi nastava se održava samo na slovačkom – svoju religiju, kulturu i
običaje. Aktivno je udruženje žena,
umetnici se bave pretežno naivnim
slikarstvom, postoje kulturno-umetnička
društva, crkveni hor.

"Treba da smo ponosni što smo Slovaci
i
što živimo u Srbiji, koja je naša jedina
država i
koja nam je omogućila da pričamo svoj
maternji jezik, da se na njemu obrazujemo
i
negujemo svoju kulturu i
tradiciju", ističe
Ljibuška
Lakatoš, predsednica Nacionalnog saveta
slovačke nacionalne manjine.

Meštani
Padine često organizuju kulturne manifestacije, a muzejske postavke pomažu posetiocima da se upoznaju sa njihovom
istorijom i stvaralaštvom.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар