Skupština Srbije o investicionim fondovima

Foto: Novi magazin / SA

Skupština Srbije nastavila je danas sednicu raspravom o amandmanima na izmene i dopune Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, koje predviđaju mogućnost kupovine investicionih jedinica uplatom u dinarima i u devizama.

Novina je i to što se uz prethodnu saglasnost Komisije za hartije od vrednosti, omogućava ulaganje do sto odsto neto imovine otvorenog investicionog fonda u prenosive hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca, čiji je izdavalac ili za koje garantuje Srbija, NBS, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, druga država ili međunarodno javno telo kome pripadaju jedna ili više članica pod određenim uslovima.

Na taj predlog zakona podneto je 28 amandmana.

Skupština će posle toga razmatrati i amandmana ne izmene i dopune Zakona o alternativnim investicioni fondovima, što je poslednja tačka dnevnog reda tekuće sednice.

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike