„Sefardi – Nit Mediterana“ pobednik ovogodišnjeg COPEAM

Delo “Sefardi – Nit Mediterana“ govori o Sefardima i sefardskoj muzici, kao jasnom primeru povezivanja različitih tradicija i naroda. Izlaskom iz Španije krajem 15. veka, Sefardi su se kretali i privremeno ili stalno naseljavali na širem području Mediterana.

Njihovo nasleđe je primer uzbudljive i nedokučive kulturne razmene, koja se vekovima odvijala na Mediteranu. Tokom 20. i u prvim decenijama 21. veka, sefardskoj muzici ne opada popularnost.

Naprotiv, ona je nepresušni izvor savremenog preispitivanja identiteta sefardskih umetnika, ali i inspiracija kreativnim stvaraocima nesefardskog porekla širom sveta.

Već izvesno vreme, Radio Beograd se, pored zvuka, bavi i audio-vizuelnim sadržajima, budući da je u 21. veku uobičajeno za modernog slušaoca da na multimedijalnim platformama, pored čistog zvuka, traži i video-materijal.

Ovaj projekat i osvojena nagrada jesu potvrda kvaliteta koji Radio Beograd i na tom polju pruža.

Pored autorke, u realizaciji projekta su učestovali i Marijana Rajić, Ognjen Škrbović i Snežana Grujić.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар