Savet za borbu protiv korupcije: REM da objasni kriterijume za dodelu nacionalne frekvencije

U saopštenju Savet ističe su nezavisni, objektivni i profesionalni mediji jedan od stubova borbe za demokratiju, vladavinu prava i efikasnu borbu protiv korupcije.

Podsećajući na svoje izveštaje iz 2014. i 2015. godine, Savet podseća na tri izveštaja o transformaciji medija i ukazao da su netransparentno vlasništvo i finansiranje, upotreba javnog novca za finansiranje medija, kao i politički uticaji i neprofesionalan rad pojedinih novinara doveli do tabloidizacije medija i neobjektivnog informisanja građana.

Proteklih godina došlo je do daljeg urušavanja medijske scene u Srbiji, a Medijska strategija nije dala očekivane rezultate, na šta stalno ukazuju stručna novinarska udruženja u Srbiji i mnoge ozbiljne institucije iz inostranstva.

Danas imamo konfrontirane medije i suprotstavljene građane, a javni interes je zanemaren, naglašava Savet.

Pri dodeli četiri nacionalne frekvencije, kao jedan od ključnih kriterijuma trebalo je detaljno razmotriti, kako su mediji koji su konkurisali funkcionisali u prethodnom periodu, stav je Saveta za borbu protiv korupcije.

Kredibilnost medija koji nisu ispunili preuzete obaveze za dobijenu frekvenciju i obaveze iz priloženih elaborata je upitna i nema garancija da se to neće ponoviti, upozorio je savet za borbu protiv korupcije.

Ukoliko REM smatra da je irelevantno da li su i koliko puta televizije koje su posedovale nacionalnu frekvenciju prekršile Zakone, Pravilnike, Kodekse i etičke norme, onda se poništava društvu toliko potreban princip odgovornosti i obesmišljavaju se profesionalna i stručna udruženja.

Savet smatra da nije bilo razloga da se dodela pete frekvencije odlaže jer se time samo stvaraju uslovi za razne manipulacije, dodaje se u saopštenju Saveta.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike