Ružić: Za projekte na lokalu 50 odsto više sredstava 

"I ove godine smo obezbedili za 50 odsto više sredstava za ovaj fond iz kog se finansira izgradnja infrastrukture, uvođenje e-uprave ili organizacija kulturnih, turističkih i sportskih manifestacija od značaja za lokalne sredine", rekao je ministar Branko Ružić povodom raspisivanja javnog poziva opštinama. 

Ružić je ocenio kao veoma pozitivno i ohrabrujuće što se sredstva u ovom fondu iz godine u godinu povećavaju. 

Ministar je istakao i novinu u odnosu na prošlogodišnji konkurs po kojoj će biti finansirani i projekti smanjenja rizika od klimatskih promena, elementarnih nepogoda i slično. 

"U protekloj deceniji smo se suočili sa velikim poplavama, zemljotresima i naučili lekciju o značaju preventivei naučili lekciju o značaju preventive. Zato deo sredstava usmeravamo na preventivno delovanje, kako bi zaštitili imovinu i lokalnih samouprava i građana", rekao je Ružić i pozvao sve opštine i gradove da prijave projekte, saopštilo je resorno ministarstvo.

Gradovi i opštine do 1. aprila ove godine mogu prijaviti četiri vrste projekata.

Za projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju – izgradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete predviđeno je 342.555.500 dinara.

Za projekte koji doprinose bržem uvođenju e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 48.936.500 dinara.

Za projekte na organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji – 48.936.500 dinara.

Predivđeni su i projekti preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i građana, što će biti finasirano sa 48.936.500 dinara.

Svi prijavljeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po dva zahteva u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredeljenih sredstava za svaku od četiri grupe projekata.

Nakon isteka roka Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledaće i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku broj 16/19, a sve neophodne informacije za učešće na javnom pozivu, javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva, precizira se u saopštenju.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike