Romska partija: Progon Roma tri decenje sistemski vrši i deo politčke elite u Srbiji

Foto: prtscr

Predsednik Romske Partije, Srđan Šajn, saopštio je danas da „progon romske zajednice u poslednje tri decenije sistemski vrši i deo poltičke elite u Srbiji i to je koren svih savremenih nedaća Roma i Romkinja“.

Povodom 23. godišnjice ubistva romskog dečaka Dušana Jovanovća u Beogradu, koja je danas, Šajn je ukazao su ga mučki ubila maloletna deca i „to je bila opomena celom društvu, ali najodgovorniji je nažalost nisu razumeli“.

Šajn je naveo da se u Srbiji Romi strože od ostalog stanovništva kažnjavaju za ista krivična dela, „dok oni koji povrede Rome budu manje ili uopšte ne budu kažnjavani jer su žrtve njhovih napada Romi“.

Romska partija je, podsetio je on, podnela krvičnu prijavu zbog „sistemskog progona Roma“, ali iako je tužlaštvo formiralo predmet da bi ispitalo „navode o sistemskoj diskriminaciji, čim se u istrazi stiglo do visokih poltičkih funkcionera, krvična prijava je odbačena i predmet je zatvoren“.

Jasan dokaz sistemske diskriminacije, ocenio je Šajn, jeste reagovanje Republičkog javnog tužioca da je „plaćanje romskih glasova krivično delo zanemarljive društvene opasnosti“ jer se Romima daje po „samo 20 evra“, a pritom se zanemaruje da je „neko sistemski organizovao i nezakonito pribavio u pojedinim sredinama, radi kupovine glasova, više stotine hiljada evra“.

Posebno zabrinjava, ukazao je Šajn, „politički rasizam koji na perfidan način sprovodi veliki broj političkih partija“.

Bez uključivanja Roma u institucije sistema, oni ostaju „u potčinjenom tutorskom položaju, a politčki nezastupljene zajednice u svakom društvu lak su plen poltičkih i svih drugih nasilnika“, ukazao je Šajn.

„Posebno brine što veliki broj organizacija sprovodi programe integracije Roma i Romkinja, a da pritom na mestima gde se odlučuje o aktivnostima nema Roma i Romkinja“, napisao je on.

„Bez aktivnog učešća Roma i Romkinja u procesu poltičkog odlučivanja i u sprovođenju tih odluka, nema integracije i sve ostalo je samo demagogija i farsa. Sve dok u državnim ustanovama na radnim mestima ne budemo sretali dovoljan broj Roma i Romkinja biće nam ovako“, zaključuje saopštenje Romska partija.

(Novi magazin)

Napišite komentar