Radojičić: Ne podležite uznemirenosti, grad preduzeo korake ka poboljšanju kvaliteta vazduha

Radojičić je rekao da su gradske vlasti u prethodnom periodu učinile značajne korake u pogledu suštinskog unapređenja kvaliteta vazduha u prestonici Srbije, saopštila je Gradska uprava.

"Osim konkretnih mera koje već daju rezultate, napravljen je niz planova i inicirani su kapitalni projekti u ovoj oblasti koji će trajno izmeniti Beograd i život u njemu, te obezbediti čistiju i zdraviju budućnost svih građana", dodao je Radojičić.

Kako je istakao, na kvalitet vazduha utiče kombinacija faktora – od atmosferskih prilika koje su aktuelne ali i prolazne, do zaostalih načina grejanja i pojačanog saobraćaja, ali se vrlo aktivno i strateški radi da se ljudski činioci koji utiču na zagađenje smanje.

Radojičić tvrdi da su, prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje i Sektretarijata za zaštitu životne sredine Grada Beograda, maksimalne dnevne koncentracije zagađujućih materija na teritoriji Beograda u padu prethodnih godina.

"To je još značajnije ako imamo u vidu da se u Beogradu registruje čak 50.000 vozila više svake godine, kao i značajan razvoj industrije", naveo je Radojičić.

Strateški ciljevi i sistem monitoringa

Rekao je da su uspešno realizovani mnogi ciljevi iz strateškog dokumenta o kvalitetu vazduha u Beogradu iz 2016. godine.

Kako premere ispunjenih ciljeva, Radojičić je naveo gašenje velikog broja koltarnica na mazut i ugalj, smanjenje emisije zagađujućih materija iz TE "Nikola Tesla" A i B i iz saobraćaja, modernizaciju voznog parka GSP-a izgradnju biciklističkih staza i proširenje pešačkih zona.

Ukazao je da je uspostavljen sistem monitoringa i kontinuiranog izveštavanja o kvalitetu vazduha i putem aplikacije "Beoeko".

Dodao da se radi i na velikim projektima u oblasti energetske efikasnosti.

Radojčić je naveo da su intenzivan saobraćaj, toplotna postrojenja i spaljivanje uglja i drvne mase najznačajniji izvori zagađenja vazduha u Beogradu, a dodajući da se na svakom od tih problema radi istovremeno.

Prema njegovim rečima, posle mnogo decenija konačno se radi na kapitalnim projektima –spalionici Vinča koja obezbeđuje obnovljiv izvor energije, toplo-dalekovod iz Obrenovca kojim će se topla voda iz elektrane koja se bacala sada koristiti za grejanje i metro kojim se na najbolji mogući način unapređuje saobraćaj.

Razmišlja se i na planu individualnog doprinosa građana kroz veću upotrebu bicikala i javnog prevoza i najdalekosežnije, kroz masovno pošumljavanje koje sprovodi Grad Beograd do čak 25 odsto površine grada, rekao je gradonačelnik Beograda.

Kao izuzetno važan projekat za rasterećenje centra grada od vozila i za smanjenje zagađenja vazduha, gradonačelnik je naveo obilaznicu oko Beograda.

Rad na obilaznicama je izuzetno značajan, a za Beograd posebno, jer svi magistralni putevi prolaze kroz centar Beograda. S jedne strane, to saobraćajno opterećuje glavni grad, a s druge ga i veoma zagađuje. Sada će situacija biti mnogo bolja, jer rasterećujemo centar i smanjujemo zagađenje vazduha, naveo je Radojičić.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike