Pruga prolazi na metar i po od dvorišta – može li se podneti zahtev za dodatni otkup zemljišta

Njive i objekti na planiranoj trasi nadvožnjaka u Batajnici već su otkupljeni. Međutim, kuća, dvorište i bašta porodice Ilić, koja se nalazi na metar i po od budućeg puta, nisu u planu eksproprijacije.

"Hteli su da otkupe jedan deo kojim bi presekli naš prilaz kući i onemogućili nas da ulazimo u kuću kao do sada. Mi smatramo da je širina puta koju su predvideli nedovoljna i da su radovi neprimereno blizu i da to utiče na dalji kvalitet naših života i naš opstanak ovde", kaže Milan Ilić.

Situaciju otežava i to, kažu, što će, zbog podzemnih voda, put biti dosta podignut u odnosu na dvorište i samu kuću.

"Niko nije planirao pre da ovde prolazi put i to pored same kuće, čak i ako bi prolazio mislili smo da će i nas ubaciti u taj sistem eksproprijacije", kaže Violeta Ilić.

Samo nepokretnosti građana na trasama gde je u planu izgradnja auto-puta, aerodroma ili drugog objekta od javnog interesa mogu biti otkupljene. Međutim, porodica Ilić po zakonu ima pravo da podnese zahtev za takozvani dodatni otkup zemljišta.

Osim u Batajnici, sa otkupom zemlje dobro su upoznati i pojedini građani Čukarice, pošto je planirano da kroz taj deo grada prođe metro. Po proceduri, predlog za eksproprijaciju zemljišta u ime Grada, Direkcija za građevinsko zemljište podnosi nadležnoj opštini.

Direkcija je do sada podnela skoro 400 predloga za eksproprijaciju na Čukarici. Od trenutka kada se odredi naknada, koja ne može biti manja od tržišne vrednosti nepokretnosti, Direkcija za građevinsko zemljište ima rok od 30 dana da vlasnicima zemlje isplati novac.

Na Čukarici je sem planiranih, još jedanaest vlasnika tražilo da im grad otkupi zemljište i kuću.

"Procena Poreske uprave za zemljište na ovoj lokaciji je 6.275 dinara po metru kvadratnom. U odnosu na prava koja imaju po odredbama Zakona o eksproprijaciji, u 11 predmeta podneti su zahtevi za eksproprijaciju preostalog dela nepokretnosti od strane vlasnika katastarskih parcela koje se nalaze pored parcela koje su već eksproprisane", naodi se u odgovoru.

U Batajnici se nudila slična cena po metru kvadratnom. Cenu određuje Poreska uprava. Obično se prvo ponudi, u tom trenutku, najniža cena za kvadratni metar u tom delu grada. Ako se vlasnik zemlje i nadležni organ ne dogovore, naknada se utvrđuje na sudu.

Vlasnici i posle toga imaju pravo žalbe, ali praksa je pokazala da se retko kada cena promeni.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike