Profil prosečne preduzetnice u Srbiji, šta će pitati Ivanku Tramp

Prosečna preduzetnica u Srbiji je srednjih godina, sa srednjim ili višim obrazovanjem, živi u gradu, a okrenuta lokalnom tržištu.

Sanja Popović Pantić iz Udruženja poslovnih žena Srbije rekla je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da to opisuje dobro profil žene preduzetnice u Srbiji, ali nedostaje i motivacija koja podstiče žene da uđu u preduzetništvo. 

"Još uvek je to nužda, još uvek je taj dominantni motiv u odnosu na preduzetništvo šanse, ali ono što ohrabruje je da ta motivacija sve više ide u korist razvojne kategorije, odnosno preduzetnika šanse", rekla je Sanja Popović Pantić. 

Prema njenim rečima, žene su zastupljene u sektoru usluga, usluge se diverzifikuju kroz niz od 20 godina koliko Udruženje posluje. 

"Proširio se dijapazon naročito zahvaljujući digitalizaciji, tako da su usluge zaista nešto što dominira, zatim prerađivačka industrija i trgovina", kaže Popović Pantić.

Međutim, one i dalje rukovode samo malim preduzećima.

"Ako poredimo korporativni sektor – sve je veći broj žena upravo i zbog kvota koje u multinacionalnim korporacijama postoje da se žene promovišu na poziciju odlučivanja", kaže ona.

U našim kompanijama – kada je reč o privatnim kompanijama – tu je osnovni kriterijum kvalitet kandidata zato što biznis ne poznaje pol, ali je drugačije u javnoj upravi, mada i tu ima razlika, ali statistika pokazuje da su u manjini, ukazala je Popović Pantić.

Uznapredovali smo u odnosu na pre 22 godine – udeo preduzetnica je porastao ne toliko značajno koliko je kvalitet ženskog preduzetništva unapređen, ukazuje ona.

Šta još mora da se promeni

"Pre 22 godine pojam ženskog preduzetništva vezivao se isključivo za integrisanje ranjivih grupa žena iz marginalizovanih grupa, izbegličke polulacije – to je 1998. godina", ističe. 

Nakon toga je usledilo bombardovanje, pa se sve vratilo unazad i praktično možemo da govorimo o nekom razvoju unazad 20 godina.

Tada su žene u preduzetništvo ulazile, kako kaže, isključivo iz egzistencijalnih razloga. Ta motivacija se značajno promenila – mnoge su od tada do sada razvile uspešne firme koje su čak izvozno orjentisane – tako da je kvalitet ženskog preduzetništva značajno poboljšan, a od 2009. su pristuni i institucionalni programi za podršku razvoju i ženskom preduzetništvu.

Kaže da ne postoji domaći zakonski okvir, ali postoji zakon o malim preduzećima koji je donela EU, mere se indikatori razvoja preduzetništva.

Dolazak Ivanke Tramp u Srbiju

Sonja Popović Pantić kaže da je Ivanka Tramp prava osoba za ovu temu jer se tome vrlo posvećuje i stručno radi na otvaranju akademija ženskog preduzetništva u svetu.

"Moje pitanje, savet, preporuka bi bilo vezano za to da se otvori i u Srbiji i pomogne u promovisanju plasmana preduzeća koje vode žene u globalnim lancima dobavljača", rekla je Sonja Popović Pantić.  

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar