Preventiva i unapređenje propisa najvažniji u borbi protiv zlostavljanja dece

Otvarajući konferenciju, zaštitnik građana Zoran Pašalić je rekao da su poslednjih godina deca najčešće žrtve trgovine ljudima, a da je najzastupljeniji vid njihovog zlostavljanja upravo seksualna eksploatacija.

"Privatni sektor i privreda, a posebno turizam i ugostiteljstvo, predstavljaju kritičnu tačku u kojoj su deca u posebnom riziku od seksualne eksploatacije. Za efikasnu borbu protiv seksualnog iskorišćavanja dece neophodne su, pre svega, izmene normativnih akata, ali i angažovanje društveno odgovornih kompanija", istakao je Pašalić, navodi se u saopštenju kancelarije ombudsmana.

Direktor Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović je takođe naglasio važnost učešća privatnog sektora i civilnog društva u sprečavanju seksualne eksploatacije dece putem primene internih normi kroz autoregulativu i koregulativu i dodao da je ta organizacija izradila "interne politike" koje mogu da koriste svim udruženjima koja rade direktno sa decom.

Potpredsednica Skupštine Srbije i članica skupštinskog Odbora za prava deteta Elvira Kovač predstavila je aktivnosti parlamenta na izmenama domaćeg zakonodavstva i primeni međunarodnih konvencija u oblasti zaštite prava deteta i navela da su u borbi protiv seksualne eksploatacije potrebne i vršnjačke edukacije.

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić naglasila je da je neprihvatljiva svaka vrsta nasilja i da je u borbi protiv seksualne eksploatacije dece veoma važna prevencija i ukazivanje na seksualno uznemiravanje koje je često uvod u seksualno zlostavljanje.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Miomir Đorđević ukazao je da se centri za socijalni rad često prvi susreću sa slučajevima seksualnog zlostavljanja dece i naveo da ova tema zahteva angažovanje više nadležnih organa i drugih državnih aktera i iskazao spremnost ministarstva da učestvuje u aktivnostima na zaštiti dece od seksualne eksploatacije.

"Sve zemlje se suočavaju sa tim problemom, razlika u rešavanju"

Svake godine milioni dece su izloženi seksualnom zlostavljanju u okviru porodice, društvene zajednice, u sportu, u školi. Svaka država ima problem sa seksualnim iskorišćavanjem dece a razlika je samo u pristupu rešavanju tog problema", rekla je direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova.

Pomoćnica direktora Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članica, Privredne komore Srbije Gordana Tiodorović rekla je da u Srbiji postoje kompanije koje primenjuju interne protokole za zaštitu dece od zlostavljanja i da je PKS spremna da svojim angažmanom potpomogne način rešavanja problema seksualne eksploatacije dece u privatnom sektoru.

Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović predstavila je aktivnosti ove nezavisne institucije na zaštiti dece od seksualne eksploatacije i zlostavljanja, ali i preventivni rad kroz Panel mladih savetnika Zaštitnika građana u okviru kojeg deca i mladi uče o pravima deteta i načinima njihove zaštite.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike