Preminuo Miloš Božović, direktor Zdravstvenog centra Užice

Miloš Božović završio je Stomatološki fakultet u Beogradu, gde je 1995. godine specijalizirao maksilofacijalnu hirurgiju.

Zvanje primarijusa stekao je 2012. godine. Od 1995. do 1998. godine nalazio se na čelu Odseka u službi ORL i MFH, nakon čega je do 2000. godine obavljao funkciju zamenika direktora Opšte bolnice Užice.

Na mesto direktora Zdravstvenog centra Užice imenovan je 15.aprila 2011. godine.

Doktor Božović je bio član Evropskog Udruženja kraniofacijalnih hirurga, Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije i član Skupštine stomatološke komore.

Autor je više radova iz svoje oblasti koji su prezentovani na našim i stranim kongresima. Bio je aktivni učesnik i autor više poglavlja u izradi međunarodne YUSAD studije, koja je zvanični udžbenik na poslediplomskim studijama Medicinskog fakulteta u Beogradu.

U poslednjih deset godina koliko je bio na čelu Zdravstvenog centra Užice dao je veliki doprinos u razvoju svih ustanova koje su pod okriljem Zdravstvenog centra, njihovoj modernizaciji i opremanju, usavršavanju stručnog kadra, sa ciljem da ustanova na čijem čelu je bio dobije status Kliničko bolničkog centra.

O mestu i datumu sahrane Miloša Božovića javnost će biti blagovremeno obaveštena.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар