Prehrambenoj industriji jedva prelazna ocena stranih investitora

Prehrambena industrija kojom se ponosimo nije se proslavila u Beloj knjizi Saveta stranih investitora. Na skali od 1 do 3 dobila je ocenu 1,29.

"Ono o čemu mi pričamo sa ministarstvima, i Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom poljoprivrede i na svim radnim grupama u kojima smo uključeni, ne ide u pravcu toga da je bezbednost hrane u riziku. Smatramo da je hrana u Srbiji dovoljno bezbedna", kaže Dragana Stikić iz Odbora Saveta stranih investitora za hranu i poljoprivredu.

Problem je, kaže, neujednačen rad inspekcija koje često različito tumače odredbe Pravilnika o deklarisanju hrane, odnosno o poreklu i sastavu proizvoda.

"Ne bi trebalo da dođe do razmimoilaženja u bilo kom problemu što se tiče deklarisanja hrane. Međutim, u praksi se ipak dešavaju takvi problemi i mišljenja sam da to može vrlo lako da se prevaziđe na taj način što ćemo izdavati ekspertska uputstva", predlaže dr Danica Zarić iz Instituta IHIS Nutricionizam.

Ministarstvo proljoprivrede je već uradilo Vodič za deklarisanje sa primerima za rešavanje najčešćih dilema.

"Dešava se na terenu da nekad imamo krivo tumačenje od inspektora, posebno kod tih naziva proizvoda, posebno kad se traži kod nekih proizvoda da se navede zemlja porekla, mada to nije obaveza u skladu sa propisom. I tada, naravno, Ministarstvo poljoprivrede kao jedini koji ima pravo da daje zvanično mišljenje to i odradi i nekad se dešava da su ta mišljenja u suprotnosti sa prvobitnim mišljenjima inspektora", objašnjava Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede.

Baš to naknadno tumačenje zakona može da bude prostor za zloupotrebe, upozoravaju upućeni, uz napomenu da bi bilo dobro da što pre proradi Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu bezbednosti hrane.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike