Prebijanje dugova preko leđa jedne Užičanke

Kada je 2010. godine kupila stan u Užicu Marina Stefanović nije mogla ni da pretpostavi da će se, ni kriva ni dužna, sedam godina kasnije naći u sporu između jednog od komšija i građevinske firme, koja je gradila zgradu. Uprkos zabrani otuđenja do okončanja postupka, sudski izvršitelj iz Užica pokušao je da proda njen stan.

"Kada sam otišla kod izvršitelja pitala sam ga šta možemo da uradimo, pošto postoje ugovori da je stan u mom vlasništvu da sam ja kupila taj stan, rekao mi je da mogu da podnesem prigovor trećeg lica, ali da će taj prigovor biti odbijen, bez i da je video papire", priča Marina Stefanović.

Iz kancelarije izvršitelja u Užicu dobili smo odgovor da je jedino komora merodavna da daje odgovor. Za RTS izjavu nije hteo da da ni komšija koji pokušava da dug građevinske firme naplati prodajom Marininog stana.

Pravni ekspert za građevinska pitanja tvrdi da je zakon jasno na strani vlasnika i da do spora nije trebalo ni da dođe. Umesto što je postupak vratilo na početak, veće Apelacionog suda u Kragujevcu trebalo je da ga obustavi.

"Poverilac i izvšitelj su nesavesno postupali, jer su ceo predmet prebacili u parnični postupak, koji ne odlaže izvršenje i time su omogućili stvaranje novih sporova. I doveli su lica u bezizlazno stanje, pogotovo ako se ima u vidu da u istim takvim slučajevima isti Apelacioni sud, ali samo drugo veće je donelo presudu gde se izvršenje na takvim stanovima ne dozvoljava", napominje pravni eskpert za građevinska pitanja Simo Stokić.

Takva je bila i prvostepena odluka Osnovnog suda u Požegi. Međutim, u Srbiji se očigledno zakonske odredbe različito tumače, pa je zato i moguće da nesavesni poverilac i izvršitelj stvore probleme odgovornom kupcu i vlasniku stana.

Ukoliko, uprkos tome što je zakon na njenoj strani, dođe do prodaje stana Marina bi mogla tužiti ne samo one koji su ga prodali, već i državu Srbiju. A time bi i građani Srbije plaćali tuđe greške.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike