Pravni zastupnik Mitropolije pisao Abazoviću: Odrediti termin potpisivanja Temeljnog ugovora

Na taj način neće biti dozvoljena degradacija, licitiranje i relativizovanje odluke državnog organa, postignuti standardi i utvrđena saglasnost ovog pravnog akta na kome je u višegodišnjem perodu učestvovalo više domaćih i međunarodih eksperata i stručnjaka iz oblasti odnosa Države i Crkve, istakao je Kavarić, prenosi RTCG.

Pravni zastupnik Mitropolije crnogorsko-primorske je istakao da, imajući u vidu da su pojedini članovi ekspertskog tima i to direktorka Tea Gorjanc Prelević i dekan Aneta Spaić, unapred odbili učešće u radu tela koje je trebalo da da svoje mišljenje o usaglašenosti Predloga Temeljnog ugovora, utvrđenog na sednici Vlade 8. jula, Abazoviću "predlaže da u skadu sa nadležnostima i ovlašćenjima sprovede pomenutu odluku Vlade i na taj način prekine iskazani stepen i način neozbiljnosti i opstrukcije koji su manifestovale pomenute gospođe, sa ciljem obesmišljavanja, kompromitovanja i onemogućavanja izvršenja navedene odluke Vlade i sa njom povezanog potpisivanja Temeljnog ugovora".

"U potpunosti je neprihvatljiv iskazani odnos i način postupanja pomenutih, potencijalnih, članica ekspertskog tima, prema učešću u planiranom stručnom radu tog tima, po principima "švedskoga stola", na način da se pomenute ekspertkinje, i pre početka rada nesuđene komisije, bave uslovljavanjem države, moralisanjem, iskazivanjem netrpeljivosti, zaštitom prava žena i LGBT osoba, manifestacijom subjetkivnih osećaja nepodošljivosti, animoziteta i netrpeljivosti prema drugim članovima tima, iako prava navedenih kategorija i oblasti koje navodno štite, nemaju nikakve veze sa odnosima države i crkve, kao zadatka koja je ova komisija trebalo da ima, kao svoj mandat", kazao je advokat.

Kavarić je ocenio da su pomenute članice Komisije poznate po javnim kritikama isključivo na račun SPC.

On je apelovao na Abazovića da u službenoj korespodenciji sa nadležnim crkvenim vlastima, odredi i usaglasi međusobno prihvatljiv termin i mesto postpisivanja Temeljnog ugovora između države i crkve, međusobno pristupe autorizovanju i overi Temeljnog ugovora, koji je već usvojen, pravosnažan, objavljen u službenom listu i izvršan odlukom Vlade Crne Gore 8. jula i da na taj način izvrši svoju ustavnu i zakonsku obavezu, na sprovođenju i izvršenju pravosnažnih i izvršnih odluka Vlade i drugih državnih organa.

(Radio-televizija Srbije)

Pošalji komentar
Najnovije iz rubrike