Poverenica: Bolnica u Prijepolju diskriminisala zaposlene zbog godina

"Šestoro zaposlenih te bolnice podnelo je pritužbe jer su aneksima ugovora o radu raspoređeni na niža radna mesta, a u trenutku potpisivanja, njih petoro je imalo više od 50 godina života, a jedna podnositeljka pritužbe 42 godine", navodi se u saopštenju.

U postupku koji je sproveden po pritužbama šestoro zaposlenih, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, poverenica je dala mišljenje da su povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, zajedno sa preporukama v. d. direktoru prijepoljske Opšte bolnice za njihovo otklanjanje.

Tokom postupka, v. d. direktora Opšte bolnice nije ponudio dokaze na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da su promene u njihovom radnopravnom statusu zasnovane na objektivnim i opravdanim razlozima koji nisu u vezi sa njihovim zajedničkim ličnim svojstvom – starosnim dobom.

Zbog toga mu je preporučeno da preduzme sve potrebne mere iz svoje nadležnosti u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja, kao i da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

"Kako v. d. direktora Opšte bolnice u Prijepolju nije postupio po preporuci ni nakon opomene, u zakonskom roku od 30 dana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost", ističe se u saopštnju.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike