Pokret „Dveri“ predstavio ekonomski program

Svoj model pametnog ekonomskog razvoja Srpski pokret Dveri zasniva na aktivnoj ulozi države u promociji znanja, na inovacijama, na ljudskom kapitalu i na domaćim resursima.

Predstavili su i decet ciljeva – obnova monetarnog suvereniteta, pravdeni porezi, aktivna država sa profesionalnim, efikasnim i stimulisanim službenicima, ekonomski patriotizam, zaštita domaćeg tržišta od neravnoteže, zaštita konkurencije u javnoj potrošnji, obnova i razvoj visokotehnološke industrije, pomoć domaćim izvoznicima, ravnomeran regionalni razvoj i kvalitetno obrazovanje i razvoj ljudskih resursa. 

Na promociji su učestvovali: predsednik Dveri Boško Obradović, potpredsednik Ivan Kostić, potpredsednik Milovan Jakovljević i potpredsednik prof. dr Tamara Milenković Kerković, koja je sa saradnicima i autor Ekonomskog programa Dveri.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар