Petnaest godina postojanja doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta

U proteklih 15 godina doktorske akademske studije je završilo 350 doktoranada. A oni imaju i svoju sekciju.

"Naši glavni ciljevi su unapređenje kvaliteta nastave na doktorskim studijama, unapređenje odnosa između mentora i kandidata, da se vreme studiranja i dužina trajanja doktorskih studija što je moguće više skrati, a da se pri tome poveća kvalitet doktorskih disertacija", kaže asistentkinja Gorica Marić, predsednica Sekcije studenata DAS.

"Uslovi studija, ja sam jako zadovoljna. Prvenstveno zbog te multidisciplinarne saradnje, imala sam odličan odnos i sa mentorom i sa komentorom i mislim da smo postigli odličan rezultat", dodaje doc. Bojana Božić Cvijan.

Medicinski fakultet je među prvima u Evropi dobio ORFEUS akreditaciju za organizaciju i izvođenje doktorskih akademskih studija iz oblasti medicine i biomedicinskih nauka u skladu sa evropskim standardima.

"Benefiti su veliki, zato što je sa uvođenjem doktorskih studija su uvedeni različiti kriterijumi, potpuno različiti kriterijumi za mogućnost završetka doktorskih studija koji su obuhvatali i publikovanje originalnog rada kao preduslov da se doktorska disertacija odbrani", objašnjava akademik Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Jasna je i strategija za budućnost.

"Ono na čemu se radi jeste da se doktorske studije i klinička specijalizacija kombinuju. To je ekvivalent takozvanog lekar naučnik što je dosta rašireno u Americi, a počinje i na evropskim univerzitetima da bude prihvaćen koncept", ističe prof. Tatjana Pekmezović, prodekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nagrađeno je sedmoro najboljih doktoranada. Profesor Lazar Davidović, koji na dekansku dužnost stupa prvog oktobra, kaže da je osnovni zadatak da se zadrži postojeći nivo doktorskih akademskih studija.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар