Patrijarh Porfirije: Ne možeš biti svetski, a da nisi svoj

Patrijar srpski Porfirije je, u obraćanju na ceremoniji proslave Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, rekao da je Bog stvorio svakog čoveka i svaki ljudski rod po svojoj slici i prilici.

"Bog je savršeno jedinstvo i savršena zajednica u ljubavi tri ličnosti – oca, sina i svetoga duha. To što je Bog stvorio čoveka po svojoj slici i prilici, znači da ga je pozvao da zaživi, u meri u kojoj je to moguće božanski način postojanja, jedinstvo i zajednice različitih ličnosti i da takav način života učini sopstvenom realnošću", rekao je patrijarh.

Svaki čovek je stvoren sa svojim darovima i sposobnostima i svojim posebnim ličnim pečatom, a opet je u zajednici sa svim ljudima i različit od njih.

"Kažem različit, a na suprotstavljen, ne protivrečan drugome. Čovek može da spozna sebe, svoju opštost i posebnost, tek u međusobnom prožimanju sa drugim ljudima, da ima mogućnost da raste i daruje sebe drugome, ali i da se obogaćuje drugim", rekao je patrijarh.

Zato ne čudi, kaže, da je prvi blagoslov Božji upućen ljudima bila zapovest o porodici.

"Porodica nije data da bi bila cilj po sebi, nego da bi konkretno učilište u kojem se učimo izgrađivanju jedinstva, različitosti i ljubavi prema drugome, da bismo istovremeno sebe darivali drugima i otkrivali i živeli lične dimenzije svoga bića", naveo je patrijarh.

"Ne možemo voleti druge koji su udaljeni od nas, ako najpre ne volimo svoga oca, majku, brata, sestru, komšiju, svoju porodicu, svoj rod, svoj narod", poručio je patrijarh i dodao da se tako jedinstvo izgrađuje "pošavši od konkretnog, pojedinačnog, ličnog ka opštem i sveopštem".

Svaki drugi redosled je neprirodan i može da stvori posebno duboke probleme, rekao je on.

"Zato moramo na prvom mestu upoznati sebe, ono što nas okružuje i upoznati ono što je naše, da bismo mogli da rastemo, napredujemo i idemo dalje, a isto tako moramo spoznati svoje slabosti kako bismo se ispravljali i bili bolji", rekao je patrijarh.

I jednog i drugog ima na pretek u našoj prošlosti i našem predanju, zbog toga u predanju i onome što je naša prošlost moramo tragati za našim nadahnućima, naglasio je patrijarh.

"Ne mogu nam drugi kroz svoje interpretacije nas, naših misli i dela reći ko smo mi na dublji i autentičniji način od onoga koji je nama kada postupimo po opisanom redu jedino moguć", rekao je patrijarh.

"Jedinstvo porodice, jedinstvo familije i jedinstvo naroda ne sme biti zasnovano na sebičnim interesima i ni u kom slučaju ne sme da posluži tome da se zatvorimo u sebe, da se odvojimo od drugih ili da bismo sa njima ne daj Bože bili u konfliktu. Na tako zasnovanim ciljevima naše jedinstvo i svako drugo jedinstvo postalo bi destruktivno, pretvorilo bi se u svoju suprotnost i vratilo bi se kao bumerang koji bi nas rastrgao", poručio je patrijarh.

Logika ljudskog rasta i roda ka večnosti od ličnog, pojedinačnog ka opštem, sabornom – to je naša logika, svaka druga logika života pojedinca i zajednice razbija i pojedinca i zajednicu i na lokalnom i na opštem nivou, rekao je patrijarh.

"Ne možeš biti svetski, a da nisi svoj. Tek kada si upoznao sebe i kada si svoj, kada si jedno u sebi i sa svojim, kada si jedno sa svojim narodom, stekao si instrument kojim ćeš upoznati svet i postati jedno sa njim kojim ćeš moći da otvoriš srce i u njega smestiš sve ljude i sve narode. Ne možeš poštovati drugog i njegovu slobodu, a da ne poštuješ sebe i ne razvijaš svoju slobodu. Isto tako ni drugi te neće poštovati ako ti ne voliš i ne poštuješ sebe i svoje", zaključio je patrijarh.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар