Pašalić: Pokazati razumevanje i solidarnost prema starijima

Zoran Pašalić, povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, poručio je da je svakog dana moramo pokazati razumevanje, solidarnost i posebnu brigu prema starijim osoba.

Ukazao je da se veliki broj starijih i dalje suočava sa siromaštvom i diskriminacijom, te da poseban problem predstavlja nedostatak posebnih usluga i servisa podrške, naročito usluge pomoći u kući, otežano ostvarivanje prava na pomoć i negu drugog lica i prava na materijalnu podršku usled teške materijalne i životne situacije.

"Ti problemi su naročito izraženi u ruralnim krajevima u kojima su u posebno teškom položaju starije žene koje žive u samačkim domaćinstvima ili su najčešće zavisne od drugih članova porodice", navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Dodao je da "nasilje i zanemarivanje starijih osoba, uključujući raspolaganje imovinom bez njihovog pristanka, se još uvek nalazi ‘ispod radara’ organa vlasti, zato što starije osobe to ne prijavljuju ili se ekonomsko ili psihičko iskorišćavanje i zlostavljanje od strane svojih najbližih se ne prepoznaje kao vid nasilja".

Pašalić smatra da je neophodno uspostaviti efikasniji sistem socijalne zaštite usklađen sa potrebama starijih osoba, obezbediti finansijski održive usluge i posebne servise podrške i preduzeti sve raspoložive mere i aktivnosti kako bi se starijim osobama i u redovnim i u vanrednim okolnostima obezbedila adekvatna zdravstvena i sva druga zaštita.

U saopštenju se navodi da je u planu da u narednom periodu Zaštitnik građana u saradnji sa udruženjem "Snaga prijateljstva-Amity" preduzima aktivnosti u cilju predstavljanja nadležnosti i mogućnosti obraćanja toj instituciji u seoskim sredinama.

Dodaje se da će fokus biti na osnaživanju starijih žena u seoskim sredinama da prijave nadležnim organima slučajeve nasilja u porodici i druge vidove kršenja prava sa kojima se suočavaju.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар