Ombudsman: Za iskorenjivanje dečjeg rada obezbediti dekriminalizaciju dece i punu zaštitu

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je danas da je za iskorenjivanje dečjeg rada neophodno zakonodavnim intervencijama i merama obezbediti dekriminalizaciju dece izložene ekonomskoj eksploataciji i punu porodično-pravnu, krivično-pravnu i drugu zaštitu uz uspostavljanje usluga za oporavak i reintegraciju u zajednicu.

Ombudsman je povodom 12. juna, Međunarodnog dana borbe protiv dečjeg rada naveo da je po procenama međunarodnih organizacija, u svetu radno angažovano 218 miliona dece stare između pet i 17 godina, od kojih oko 152 miliona čine žrtve dečjeg rada dok je njih oko 73 miliona uključeno u opasan dečji rad.

„Nepoznavanje i nerazumevanje pojave, nedostatak evidencija i podataka, isključenost dece i nedostupnost usluga, nedostatak aktivnosti organa na terenu, kao i nepotpun i neodgovarajući pravni okvir za suzbijanje i prevenciju najgorih oblika dečjeg rada dovodi do fenomena dečjeg rada. Najgori oblici dečjeg rada ozbiljno ugrožavaju prava deteta, štetni su po fizičko i mentalno zdravlje, po razvoj i kvalitet života dece, otežavaju i onemogućavaju pristup školovanju, uslugama zdravstvene i socijalne zaštite i zaštite od nasilja i zlostavljanja“, naveo je ombudsman a preneo njeov kabinet.

Zaštitnik građana apelovao je na zaštitu dece migranata koja bez pratnje prelaze granice, navodeći da su ta deca „posebno ranjiva kategorija izložena svakoj vrsti eksploatacije i zloupotrebe“. 

(Novi magazin)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike