Ombudsman: Dete iz Malog Crnića kod hranitelja zbog zanemarivanja u porodici

U saopštenju ombudsmana Zorana Pašalića navodi se da su roditelji delimično lišeni roditeljskog prava i da je dete zbog stalnog zanemarivanja smešteno kod hranitelja.

Zaštitnik građana pokrenuo je u novembru 2020. godine postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posle navoda u medijima da je Centar za socijalni rad (CSR) Malo Crniće zbog siromaštva oduzeo dete od roditelja.

Pašalić u saopštenju dalje navodi da se iz dostavljene dokumentacije o nadzoru koji je resorno ministarstvo izvršilo nad radom CSR Malo Crniće utvrđeno je da je Centar roditeljima više puta ukazivao da je dete neuhranjeno i da higijenski uslovi u kući nisu zadovoljavajući, kao i da je zbog takvog stanja intenziviran rad sa porodicom i uveden korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava.

CSR Malo Crniće je zatim, kako je utvrdio ombudsman, pokrenuo sudski postupak za delimično lišenje roditeljskog prava oba roditelja, te da je u tom postupku CSR Veliko Gradište i Golubac, koji je određen da izvrši procenu, utvrdio da je dete neuhranjeno i higijenski, intelektualno i socijalno zapušteno i predložio delimično lišenje roditeljskog prava, što je i učinjeno sudskom presudom koja je postala pravnosnažna u decembru 2019. godine.

"S obzirom da nije bilo dobrovoljne predaje deteta, Centar je nastavio praćenje porodice i organizovao terenske posete a pred sudom je pokrenut izvršni postupak pa je u oktobru 2020. godine dete preuzeto od roditelja i smešteno u hraniteljsku porodicu", navodi se u izveštaju dostavljenom Zaštitniku građana.

Pre preuzimanja deteta, kako je utvrdio Pašalić, stručnjaci CSR su sa izvršnim sudijom i policajcima iz Malog Crnića dogovorili da će se od izvršenja odustati ako dete bude uznemireno ili bude pružalo otpor, a pošto do toga nije došlo majka je spakovala osnovne stvari, a nakon lekarskog pregleda dete je smešteno u hraniteljsku porodicu, gde se i danas nalazi.

U saopštenju ombudsmana dodaje se da su roditelji pokrenuli sudski postupak za vraćanje roditeljskog prava.

Centri za socijalni rad Veliko Gradište i Golubac treba da procene da li je u odnosu na prethodnu procenu došlo do bitnih promena značajnih za vršenje roditeljskog prava oca majke i majke deteta.

(Radio-televizija Srbije)

Напишите коментар