Odgovor RTS-a organizatorima protesta „1 od 5 miliona“

Zakon obavezuje generalnog direktora RTS-a da preduzme sve mere kako bi zaštitio imovinu i sredstva koje ova ustanova koristi.

Zakon obavezuje direktora da podnosi prijave protiv svih koji oštećuju ili uništavaju imovinu i sredstva RTS-a, a na sudovima je da utvrde odgovornost.

Ove činjenice su i te kako dobro poznate svim organizatorima protesta, koji bi takođe preduzimali sve da zaštite imovinu i sredstva što njima pripadaju.

Zato je jasno da Dragan Bujošević, generalni direktor RTS-a, ne pokušava da uplaši pripadnike političkog pokreta "1 od 5 miliona", nego da samo radi ono što mu zakon nalaže.

RTS posebno podseća da briga o imovini RTS-a ne sme da bude samo obaveza RTS-a, već o njoj treba da se staraju i organi lokalnih samouprava kao i nadležni državni organi, jer, da podsetimo, imovina i sredstva koje koristi javni medijski servis su po Zakonu o javnim medijskim servisima u vlasništvu Republike Srbije.

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike