Odgovor predsednika UO RTS Mariniki Tepić

Poštovana građanko Tepić,

Odgovaram Vam kao građanki, jer kao predsednik UO RTS odgovaram svim građanima koji se obrate UO kada god sam u mogućnosti. Vaša funkcija, jedne u plejadi vanparlamentarnih političkih stranka, mi nije bitna pa je bolje da je ubuduće i ne ističete.

Pre svega, hvala na pozornosti i požrtvovanosti koju, pored Vaših mnogobrojnih političkih aktivnosti, poklanjate poslovima koji su povereni UO. Konkurs za generalnog direktora RTS koji pominjete nije bio neuspešan. Neuspešni su bili kandidati u pokušaju da ubede UO da mogu uspešno da rukovode RTS u narednom mandatnom periodu.

Kriva je i Vaša predodžba da "pojedini članovi UO nemaju saznanja o finansijskom poslovanju RTS". Upravo je UO RTS, u dva navrata, (26.11.2018. delovodni br. 13839; i 27.12. 2018. del. br. 13904) tražio od državnog revizora da proveri finansijsko poslovanje RTS, a javno objavljeni rezultati te revizije predstavljaju delom izvor Vaših slavodobitnih "otrkića".

Što se građanke Miković tiče, tačno je da je ona od strane ovog UO zatečena na vanstatutarnoj poziciji zamenice generalnog direktora. Tačno je, međutim, i da je njenim odlaskom RTS menadžment pretrpeo nenadoknadiv gubitak. Iz tog razloga je UO na svojoj 38. sednici održanoj 7.5.2019. zatražio informaciju, da li je građanka Miković svojim odlaskom u novu kompaniju zapala u sukob interesa. Nakon što smo 24.6.2019. dobili negativan odgovor od Agencije za borbu protiv korupcije, prepustili smo je njenoj sudbini.

Tačno je, međutim, da UO nije upoznat sa svim finansijskim tokovima u RTS. Nismo, na primer, zvanično upoznati, a morali smo biti, sa višemilionskim ugovorima koje RTS, bez odobrenja UO, svake godine sklapa sa Dajrekt medijom, iako se zbog ugovora sa istom kompanijom vodi proces pred Specijalnim sudom za organizovani kriminal.

Nismo zvanično bili upoznati ni sa ugovorima koje generalni direktor godinama potpisuje sa advokatskim kancelarijama na iznos od 8.000 evra mesečno. Nismo, osim iz novina, bili upoznati ni sa ugovorima za sinimanje serija koje je RTS bez ikakve naknade i zaštite sopstvenih prava prepustio TV Nova S.

Ima još mnogo stvari o kojima znamo samo na nivou manje ili više dokumentovanih indicija. Iz tog razloga, pozivam Vas da se upoznate sa dokumentima koji će Vas obeshrabriti da radite za račun onih, koji pred svako potencijalno produženje mandata Draganu Bujoševiću organizuju neki performans sličan ovome u kome trenutno Vi igrate glavnu ulogu.

Da pojasnim, u pismu UO ste naveli mnoštvo javno dostupnih podataka koji sami po sebi ne znače ništa, niste naveli ni jedan zakonski prekršaj Dragana Bujoševića, a jedino ste mu dali priliku da u odgovoru na Vaš tekst istakne navodno njegove zasluge za stabilnu finansijsku situaciju u kojoj se nalazi RTS. Možda ovaj manevar ne bi ni bio toliko providan da se na sličan način, u pravo vreme i na pravom mestu, već nisu oglašavali vaši prethodnici.

Ako imate neka saznanja koja terete Bujoševića, rešavajte to s njim na sudu, a UO RTS ostavite da u skladu sa Zakonom i po savesti donosi odluke za koje je nadležan.

Prof. dr Vladimir Vuletić 

Predsednik UO RTS  

(Radio-televizija Srbije)

Napišite komentar